Trwa ładowanie...
d4bu3ca
d4bu3ca
espi

DECORA - Sprzedaż akcji emitenta przez podmiot blisko związany z członkiem Rady Nadzorczej emiten...

DECORA - Sprzedaż akcji emitenta przez podmiot blisko związany z członkiem Rady Nadzorczej emitenta. (6/2011)
Share
d4bu3ca
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2011
Data sporządzenia: 2011-04-04
Skrócona nazwa emitenta
DECORA
Temat
Sprzedaż akcji emitenta przez podmiot blisko związany z członkiem Rady Nadzorczej emitenta.
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 4 kwietnia 2011r. sporządzonego w Neuwied (Niemcy), zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o zbyciu akcji Spółki DECORA S.A. przez spółkę prawa szwajcarskiego, który to podmiot jest blisko związany z członkiem Rady Nadzorczej emitenta.Z przekazanej informacji wynika, iż w/w podmiot w dniu 30 marca 2011r. dokonał sprzedaży 100.000 sztuk akcji Spółki DECORA S.A. za cenę 16,60 zł za jedną akcję. Sprzedaż została dokonana w Polsce w ramach transakcji pakietowej w trybie pozasesyjnym. Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie swoich danych osobowych ani firmy podmiotu blisko z nim związanego.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DECORA SA
(pełna nazwa emitenta)
DECORA Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
63-000 Środa Wielkopolska
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Ignacego Prądzyńskiego 24A
(ulica) (numer)
+48 61 28 64 200 +48 61 28 54 975
(telefon) (fax)
ir@decora.pl www.decora.pl
(e-mail) (www)
7861000577 630247715
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-04-04 Artur Hibner Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4bu3ca

Podziel się opinią

Share
d4bu3ca
d4bu3ca