Trwa ładowanie...
d3vc509

DEKPOL S.A. - Planowane zmiany Statutu oraz projekt tekstu jednolitego Statutu (51/2015)

DEKPOL S.A. - Planowane zmiany Statutu oraz projekt tekstu jednolitego Statutu (51/2015)

Share
d3vc509

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 51 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-03 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | DEKPOL S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Planowane zmiany Statutu oraz projekt tekstu jednolitego Statutu | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Dekpol S.A. (?Spółka?) przekazuje informację o proponowanej zmianie Statutu Spółki, której dokonanie planowane jest na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 września 2015 roku. Zgodnie z planowanym porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przedmiotem obrad będzie również ustalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki, którego projekt Spółka przekazuje w załączeniu niniejszego raportu bieżącego. Proponowana zmiana Statutu Spółki polega uchyleniu dotychczasowej treści § 15.4. Statutu oraz nadaniu mu następującego brzmienia: ?§ 15.4. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego względnie udziału w nieruchomości lub udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu, nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego względnie udziału w nieruchomości lub udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu za cenę wyższą niż 25.000.000 zł wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.? Dotychczasowe brzmienie § 15.4.
Statutu: ?§ 15.4. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości za cenę wyższą niż 25.000.000 zł (dwadzieścia pięć milionów złotych) wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.? | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki Dekpol.pdf | Projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki Dekpol | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3vc509

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEKPOL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | DEKPOL S.A. | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 83-251 | | Pinczyn | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Gajowa | | 31 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | +48 58 560 10 60 | | +48 58 560 10 61 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | dekpol@dekpol.pl | | www.dekpol.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 592-21-37-980 | | 220341682 | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-03 Rafał Dietrich Członek Zarządu Rafał Dietrich
2015-09-03 Anna Miksza Prokurent Anna Miksza

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3vc509

Podziel się opinią

Share
d3vc509
d3vc509