Trwa ładowanie...
d1b22em

DEKPOL S.A. - Zakończenie próby ugodowej dotyczącej należności Spółki bez zawarcia ugody (19/2015)

DEKPOL S.A. - Zakończenie próby ugodowej dotyczącej należności Spółki bez zawarcia ugody (19/2015)

Share
d1b22em

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 19 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-02 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | DEKPOL S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zakończenie próby ugodowej dotyczącej należności Spółki bez zawarcia ugody | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do informacji przekazanych w Prospekcie Emisyjnym Dekpol S.A. oraz Aneksie nr 1 do tego Prospektu i raporcie bieżącym nr 8/2015, Zarząd Dekpol S.A. (?Spółka?) informuje, że zgodnie z wyznaczonym terminem w dniu 2 marca 2015 r. odbyło się posiedzenie Sądu Rejonowego w Wejherowie w sprawie z zawezwania Spółki do próby ugodowej przeciwko Iwonie, Arkadiuszowi, Dariuszowi i Wiolecie Okoniewskim. Sąd stwierdził, że nie doszło do zawarcia ugody w przedmiotowej sprawie. Wniosek o zawezwanie został złożony przez Spółkę w związku z nieuregulowaniem przez Iwonę Okoniewską, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Iwona Okoniewska PPHU ?Michaś?, wierzytelności w kwocie 3,95 mln zł brutto i stanowiącej pozostającą do zapłaty część wynagrodzenia Spółki z tytułu umowy o roboty budowlane, zawartej przez Iwonę Okoniewską za zgodą małżonka Arkadiusza Okoniewskiego, przy poręczeniu Dariuszowa i Wiolety małż. Okoniewskich. Wierzytelność ta na dzień 30 czerwca 2014 r. została ujęta w księgach rachunkowych
Spółki jako należność przeterminowana. Rozważając różne scenariusze dalszych działań Emitent ocenia, iż ze względu na prawdopodobieństwo ich powodzenia, na dzień publikacji niniejszego raportu nie ma podstaw do podjęcia decyzji o utworzeniu rezerwy. W przypadku, gdy okaże się to konieczne, decyzja zostanie podjęta w terminie do dnia zatwierdzenia raportu rocznego Dekpol S.A. za rok 2014, który ma zostać opublikowany w dniu 30 kwietnia 2015 r. W takim przypadku będzie to oznaczało stosowne obniżenie wyników finansowych i stopnia realizacji prognoz na rok 2014. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1b22em

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEKPOL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEKPOL S.A. | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 83-251 | | Pinczyn | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Gajowa | | 31 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 592-21-37-980 | | 220341682 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-02 Rafał Dietrich Członek Zarządu Rafał Dietrich
2015-03-02 Anna Miksza Prokurent Anna Miksza

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1b22em

Podziel się opinią

Share
d1b22em
d1b22em