Trwa ładowanie...
d2hhmza

DELKO S.A. - Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej. (3/2013)

DELKO S.A. - Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej. (3/2013)

Share
d2hhmza

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | DELKO S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Delko S.A. ("Spółka") informuje, że otrzymał w dniu dzisiejszym zawiadomienie stosownie do obowiązku wynikającego z art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, o transakcji zakupu akcji Delko S.A. dokonanych przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Delko S.A., których łączna wartość nie przekroczyła 5 000 Euro, wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego dla PLN/EUR z dnia zawarcia transakcji. 6 lutego 2012 roku osoba blisko związana z członkiem Rady Nadzorczej Spółki nabyła 3 126 akcji Delko S.A. po cenie jednostkowej 5,18 złotych za akcję. Transakcja została zawarta na rynku regulowanym podczas sesji giełdowej (system notowań ciągłych) za pośrednictwem Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Szczegółowa podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 z późn.zm) oraz §2 ust.5 i §3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada
2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych (Dz.U. Nr 229, poz. 1950) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2hhmza

| | | DELKO SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | DELKO S.A. | | Handel hurtowy (hah) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 63-100 | | Śrem | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Gostyńska | | 51 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 61 28 37 731 | | +48 61 28 34 015 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | office@delko.com.pl | | office@delko.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 785-10-03-396 | | 630306168 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-31 Dariusz Kawecki Prezes Zarządu Dariusz Kawecki
2013-01-31 Wojciech Szymon Kowalski Wiceprezes Zarządu Wojciech Szymon Kowalski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2hhmza

Podziel się opinią

Share
d2hhmza
d2hhmza