Trwa ładowanie...
d2dgbwi
d2dgbwi
espi

DENT-A-MEDICAL - Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą (5/2015) - EBI

DENT-A-MEDICAL - Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą (5/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d2dgbwi
NEW CONNECT
Raport EBI nr 5 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-13
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd spółki Dent-a-Medical S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 12 marca 2015 r. została zawarta umowa ze spółką Art-Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie o wykonywanie zadań Autoryzowanego Doradcy, obejmująca współdziałanie ze Spółką w zakresie wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu oraz wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii I Spółki. Podstawa prawna: § 3 ust. 18 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Sławomir Drohobycki Prezes Zarządu
Łukasz Wilczewski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2dgbwi

Podziel się opinią

Share
d2dgbwi
d2dgbwi