Trwa ładowanie...
d20q4p5
espi

DEUTSCHE BANK AG - Deutsche Bank reports third quarter 2013 net income of EUR 51 million impacted...

DEUTSCHE BANK AG - Deutsche Bank reports third quarter 2013 net income of EUR 51 million impacted by significant litigation charges (8/2013)
Share
d20q4p5
POLISH FINANCIAL SUPERVISION AUTHORITY
UNI - EN REPORT No 8 / 2013
Date of issue: 2013-10-29
Short name of the issuer
DEUTSCHE BANK AG
Subject
Deutsche Bank reports third quarter 2013 net income of EUR 51 million impacted by significant litigation charges
Official market - legal basis
Unofficial market - legal basis
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim (Dz.U.2009.33.259) w związku z art. 56 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (DZ.U. 05.184.1539) z późn. zm.
Contents of the report:
Group highlights ? Group income before income taxes (IBIT) of EUR 18 million included EUR 1.2 billion of litigation related charges ? Core Bank IBIT of EUR 1.2 billion ? Group net revenues declined 10% to EUR 7.7 billion year-on-year ? Core Bank net revenues of EUR 7.4 billion ? Noninterest expenses of EUR 7.2 billion increased 4% from the prior year largely due to litigation related charges ? Net income of EUR 51 million; diluted earnings per share of EUR 0.04 ? Post-tax return on average active equity for the first nine months 2013 of 4.9% for the Group and 10.3% in the Core Bank
Annexes
File Description
3Q2013Engl29.10.2013.pdf 3Q2013_Results
Financial Summary and Consolidated Statement ofIncome 3Q13.pdf Financial Summary and Consolidated Statement of Income 3Q13

REPORT
INFORMATION ABOUT THE ENTITY
SIGNATURE OF PERSONS REPRESENTING THE COMPANY

DEUTSCHE BANK AG, London
(fullname of the issuer)
DEUTSCHE BANK AG Banki (ban)
(short name of the issuer) (sector according to clasification of the WSE in Warsow)
Londyn
(post code) (city)
Winchester House, 1 Great Winchester Street
(street) (number)
+44 (0) 207545 8000
(phone number) (fax)
(e-mail) (web site)
(NIP) (REGON)
d20q4p5

REPORT
INFORMATION ABOUT THE ENTITY
SIGNATURE OF PERSONS REPRESENTING THE COMPANY

SIGNATURE OF PERSONS REPRESENTING THE COMPANY
Date Name Position / Function Signature
2013-10-29 Thomas Gstaedtner Authorised Signatory Thomas Gstaedtner
2013-10-29 Fatema Caderbhoy Authorised Signatory Fatema Caderbhoy

REPORT
INFORMATION ABOUT THE ENTITY
SIGNATURE OF PERSONS REPRESENTING THE COMPANY

d20q4p5

Podziel się opinią

Share
d20q4p5
d20q4p5