Trwa ładowanie...
d41tp9u
espi

DGA - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromad ...

DGA - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu DGA S.A. (21/2014)
Share
d41tp9u
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2014
Data sporządzenia: 2014-06-24
Skrócona nazwa emitenta
DGA
Temat
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu DGA S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd DGA S.A. podaje do wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu DGA S.A., które odbyło się w dniu 23 czerwca 2014 roku. Ogólna liczba głosów przysługująca wszystkim akcjonariuszom DGA S.A. wynosi 9.042.232 głosów. Akcjonariuszom uczestniczącym w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 czerwca 2014 roku przysługiwało łącznie 3.597.272 głosy, w tym co najmniej 5% głosów przysługiwało następującym akcjonariuszom: 1. Andrzej Głowacki ? 3 078 446 głosów, co stanowiło 85,58 % głosów na Walnym Zgromadzeniu i 34,05 % w ogólnej liczbie głosów; 2. Anna Szymańska ? 518 825 głosów, co stanowiło 14,42 % głosów na Walnym Zgromadzeniu i 5,74 % w ogólnej liczbie głosów.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DGA SA
(pełna nazwa emitenta)
DGA Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
61-896 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Biurowiec Delta ul. Towarowa 35 p. V
(ulica) (numer)
061 859 59 00 061 859 59 01
(telefon) (fax)
dgasa@dga.pl www.dga.pl
(e-mail) (www)
781-10-10-013 630346245
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-06-24 Błażej Piechowiak Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d41tp9u

Podziel się opinią

Share
d41tp9u
d41tp9u