Trwa ładowanie...
d4myc5s
espi

DGA - Terminy publikacji raportów okresowych w 2011 roku (1/2011)

DGA - Terminy publikacji raportów okresowych w 2011 roku (1/2011)

Share
d4myc5s

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | DGA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Terminy publikacji raportów okresowych w 2011 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, zwanego dalej "Rozporządzeniem", Zarząd Spółki DGA S.A. podaje do wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2011 roku:1. Jednostkowy raport roczny oraz skonsolidowany raport roczny za 2010 rok?21 marca 2011 r.2. Rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2011 roku?11 maja 2011 r.3. Rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2011 roku?31 sierpnia 2011 r.4. Rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2011 roku?9 listopada 2011 r.Zarząd DGA S.A. oświadcza, że zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i półrocznego oraz zgodnie z § 102 ust. 1 i § 101 ust. 2 Rozporządzenia, nie będzie publikował raportów kwartalnych za IV
kwartał 2010 roku oraz II kwartał 2011 roku. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-24 Anna Olszowa Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4myc5s

Podziel się opinią

Share
d4myc5s
d4myc5s