Trwa ładowanie...
d3h6mvh
espi

DIRECT ESERVICES S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych. (3...

DIRECT ESERVICES S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych. (3/2011)
Share
d3h6mvh
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2011
Data sporządzenia: 2011-01-28
Skrócona nazwa emitenta
DIRECT ESERVICES S.A.
Temat
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Direct eServices SA (Emitent) informuje, iż w dniu 28 stycznia 2011 r. otrzymał w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zawiadomienia od Członków Zarządu, w którym Członkowie Zarządu Emitenta Wojciech Kaszycki oraz Grzegorz Witański poinformowali, że w drodze umów cywilno-prawnych zawartych w dniu 28 stycznia 2011 r. zbyli:- Wojciech Kaszycki 50.000 akcji Emitenta po cenie 1,90 zł za akcję,- Grzegorz Witański 50.000 akcji Emitenta po cenie 1,90 zł za akcję.Osoby dokonujące zbycia poinformowały, że sprzedawane akcje nie były objęte umowami lock-up, o których mowa w Dokumencie Informacyjnym sporządzonym na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i B do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu. Ponadto osoby dokonujące zbycia poinformowały, że nabywca wyżej wymienionych akcji Emitenta zadeklarował, że jego zamiarem jest długoterminowa inwestycja w akcje Spółki.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DIRECT ESERVICES SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DIRECT ESERVICES S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-310 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
STANIEWICKA 18
(ulica) (numer)
+48 22 499 56 10 +48 22 499 56 11
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)
d3h6mvh

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-28 Wojciech Kaszycki Członek Zarządu
2011-01-28 Grzegorz Witański Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3h6mvh

Podziel się opinią

Share
d3h6mvh
d3h6mvh