Trwa ładowanie...

Dłuższy okres wypowiedzenia niż przewiduje to kodeks pracy

Pracodawca może ustalić z pracownikiem w umowie dłuższy okres wypowiedzenia niż przewiduje to kodeks pracy, pod warunkiem że dla zatrudnionego będzie to korzystne rozwiązanie.

Share
Dłuższy okres wypowiedzenia niż przewiduje to kodeks pracy
d11ov7u

Pracodawca może ustalić z pracownikiem w umowie dłuższy okres wypowiedzenia niż przewiduje to kodeks pracy, pod warunkiem że dla zatrudnionego będzie to korzystne rozwiązanie.

Okres wypowiedzenia bezterminowej umowy o pracę jest uzależniony od czasu, jaki pracownik przepracował w danym zakładzie pracy i wynosi 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy, 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy, 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Kodeks pracy przewiduje sytuację, w której można wydłużyć okres wypowiedzenia. Dla pracownika zatrudnionego na stanowisku związanym z odpowiedzialnością materialną za powierzone mienie strony mogą ustalić, że wynosi on 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy, lub 3 miesiące, gdy był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy. W tej sytuacji dłuższy okres wypowiedzenia wymaga stosownego zapisu w umowie o pracę.

d11ov7u

Zdarza się również, że strony uznając, iż dłuższy od ustawowego okres wypowiedzenia umowy o pracę leży w interesie obu z nich, dokonują jego umownego wydłużenia. Art. 18 kodeksu pracy, dopuszcza, za zgodą pracownika, m.in. ustanowienie w umowie dłuższego okresu wypowiedzenia. Stanowi on, że postanowienia umów o pracę (także innych aktów prawa) nie mogą być mniej korzystne niż przepisy prawa pracy. Zatem te korzystniejsze postanowienia są dopuszczalne.

Korzyść dla pracownika można rozpatrywać biorąc pod uwagę zarówno jego zarobki, jak i pakiety socjalne, przywileje. Korzyść z dłuższego okresu wypowiedzenia należy również rozpatrywać uwzględniając sytuację na lokalnym rynku pracy, m.in. poziom bezrobocia, średniej płacy. W tej sytuacji sąd bada, czy pracownik, który twierdzi, że traci na długim wypowiedzeniu, miałby realną szansę szybkiego uzyskania zatrudnienia (przede wszystkim na co najmniej takich samych bądź lepszych warunkach) w swojej okolicy.

AM

d11ov7u

Podziel się opinią

Share
d11ov7u
d11ov7u