Trwa ładowanie...
d2gyhyh
d2gyhyh
espi

DM IDM SA - Informacja o transakcjach osoby blisko związanej z osobom mającą dostęp do informacji...

DM IDM SA - Informacja o transakcjach osoby blisko związanej z osobom mającą dostęp do informacji poufnych (29/2012)
Share
d2gyhyh

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 29 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-08-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | DM IDM SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o transakcjach osoby blisko związanej z osobom mającą dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna (DM IDM S.A.), stosownie do treści art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005, nr 183, poz. 1538) (dalej: Ustawa o obrocie), niniejszym informuje o otrzymaniu w trybie art. 160 ust. 1 pkt 1) przywołanej ustawy od Członka Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego IDM S.A. - Pana Władysława Boguckiego (dalej: Zawiadamiający) zawiadomienia o transakcji na akcjach, których emitentem jest Dom Maklerski IDM S.A zawartych przez osobę blisko związaną z Zawiadamiającym. ? spółkę Rodan Investment W. Bogucki spółka komandytowa.. Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem osoba blisko związana z Zawiadamiającym w dniu 31 lipca 2012 r. poza rynkiem regulowanym w rozumieniu Ustawy o obrocie. dokonała zbycia 4.383.200 (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (10/100) każda, których emitentem jest Dom Maklerski IDM S.A. za średnią cenę 0,51 zł. | | | | | | | |
| | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DOM MAKLERSKI IDM SA
(pełna nazwa emitenta)
DM IDM SA
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-041 KRAKÓW
(kod pocztowy) (miejscowość)
MAŁY RYNEK 7
(ulica) (numer)
012 3970600 012 3970601
(telefon) (fax)
biuro.k@idmsa.pl www.idmsa.pl
(e-mail) (www)
6762070700 351528670
(NIP) (REGON)
d2gyhyh

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-08-01 Grzegorz Leszczyński Prezes Zarządu
2012-08-01 Rafał Abratański Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2gyhyh

Podziel się opinią

Share
d2gyhyh
d2gyhyh