Trwa ładowanie...
dwr57e0
espi

DM IDM SA - Umorzenie akcji i obniżenie kapitału zakładowego (62/2014)

DM IDM SA - Umorzenie akcji i obniżenie kapitału zakładowego (62/2014)

Share
dwr57e0

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 62 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-05 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | DM IDM SA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Umorzenie akcji i obniżenie kapitału zakładowego | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki IDM S.A. w upadłości układowej ("Spółka?), informuje, że Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Xl Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: Sąd) dokonał rejestracji obniżenia kapitału zakładowego i umorzenia 14 akcji własnych Spółki w tym 10 akcji zwykłych na okaziciela oraz 4 akcji zwykłych imiennych o wartości nominalnej 1,20 zł każda, uprawniających do 14 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, nabytych od akcjonariusza nieodpłatnie zgodnie z uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 października 2014 r. (dalej: Uchwała). Umorzenie akcji Spółki nastąpiło w ramach umorzenia dobrowolnego. Ponieważ Emitent umarza akcje własne nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu ich umorzenia. Po rejestracji przez Sąd umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego oraz scalenia (połączenia) akcji przeprowadzonego zgodnie z Uchwałą, kapitał zakładowy Spółki wynosi 63.482.668,80 zł i dzieli się na 3.306.389 akcji o wartości nominalnej 19,20 zł każda
uprawniających do 3.306.389 głosów na walnym zgromadzeniu. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 9 i 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dwr57e0

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DOM MAKLERSKI IDM SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DM IDM SA | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 31-041 | | KRAKÓW | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | MAŁY RYNEK | | 7 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 012 397 06 00 | | 012 397 06 01 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | biuro.k@idmsa.pl | | www.idmsa.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 6762070700 | | 351528670 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-05 Grzegorz Leszczyński Prezes Zarządu
2014-12-05 Rafał Abratański Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dwr57e0

Podziel się opinią

Share
dwr57e0
dwr57e0