Trwa ładowanie...
d1ek0tq
espi

DM WDM SA - Aktualizacja informacji dotyczących rozwoju działalności Grupy WDM w USAAktualizacja ...

DM WDM SA - Aktualizacja informacji dotyczących rozwoju działalności Grupy WDM w USAAktualizacja informacji dotyczących rozwoju działalności Grupy WDM w USA (38/2013)
Share
d1ek0tq

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 38 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | DM WDM SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Aktualizacja informacji dotyczących rozwoju działalności Grupy WDM w USAAktualizacja informacji dotyczących rozwoju działalności Grupy WDM w USA | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Dom Maklerski WDM S.A. ("Emitent", "Spółka") w związku z intensywnym rozwojem działalności Grupy Kapitałowej Doku Maklerskiego WDM S.A. ("Grupa", "Grupa WDM") w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej ("USA") przekazuje do publicznej wiadomości aktualizację informacji dotyczących rozwoju działalności Grupy w USA. Po blisko półtora roku od utworzenia spółki zależnej Emitenta - WDM Capital USA LLC z siedzibą w USA oraz intensywnych pracach przygotowawczych prowadzonych w ramach tej spółki w celu rozpoczęcia prowadzenia przez Grupę Kapitałową Domu Maklerskiego WDM S.A. działalności w zakresie świadczenia usług "bankowości inwestycyjnej" (we współpracy z podmiotami z USA posiadającymi niezbędne zezwolenia oraz doświadczenie w tym zakresie) w następujących obszarach: a) wprowadzania małych i średnich spółek publicznych z USA (notowanych na rynkach NYSE, NASDAQ, OTC) na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek główny i rynek NewConnect), pozyskiwanie kapitału dla tych spółek w Polsce
i świadczenie dla nich usług z zakresu Investor Relations w Polsce, b) wprowadzanie polskich spółek publicznych (notowanych na rynku głównym i rynku NewConnect) na giełdy akcji w USA (NYSE, NASDAQ, OTC), pozyskiwanie kapitału dla tych spółek w USA, świadczenie dla nich usług z zakresu Investor Relations w USA, c) wyszukiwanie celów przejęć w Polsce na zlecenie spółek publicznych z USA, d) wyszukiwanie inwestorów branżowych w USA na zlecenie spółek publicznych z Polski, e) wsparcie spółek publicznych z Polski w ekspansji na rynek amerykański, f) organizowanie road-shows i konferencji w USA dla wybranych spółek notowanych na GPW, przygotowywanie dla nich raportów analitycznych, widoczne są już zdecydowane efekty tych działań. Dotychczasowymi efektami ekspansji Grupy WDM na rynek amerykański są zawarte umowy zarówno z partnerami w USA, z którymi Grupa zamierza współpracować w ramach kompleksowej obsługi firm publicznych z Polski i USA, jak i pierwsze umowy zawarte z emitentami - z polską spółką w zakresie
koordynacji działań związanych z procesem pozyskiwania finansowania w Stanach Zjednoczonych Ameryki (o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 12/2013 z dnia 14 marca 2013 r.)oraz ze spółką z siedzibą w USA w zakresie wprowadzenia akcji tej spółki na rynek NewConnect (o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 30/2013 z dnia 5 czerwca 2013 r.). Ponadto na dzień publikacji niniejszego raportu Grupa WDM jest w trakcie negocjacji umów z kolejnymi spółkami z USA działającymi w branży life science w zakresie wprowadzenia akcji tych spółek do obrotu na rynkach organizowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W celu obecności na rynku amerykańskim oraz pozyskiwaniu kolejnych spółek z USA, spółka zależna Emitenta - WDM Capital USA LLC otwarła dotychczas trzy biura w ważnych aglomeracjach na terenie Stanów Zjednoczonych: w Miami na Florydzie, w San Francisco w stanie Kalifornia oraz w Nowym Jorku ? mieście będącym "finansową stolicą świata". Ponadto Dyrektorem ds. Rynków
Międzynarodowych w Grupie WDM został Pan Andrew Filipek ? osoba posiadająca wieloletnie doświadczenie na rynku kapitałowym w Stanach Zjednoczonych. Pan Andrew Filipek jednocześnie pełni funkcję Prezesa Zarządu Filipex Enterprises, Inc., Wiceprezesa Zarządu Wedbush Securities Europe Sp. z o.o. oraz Prezesa SFBC / Wedbush ? oddziału OSJ Wedbush Securities Inc. w San Francisco. Poniżej Spółka prezentuje życiorys zawodowy Pana Andrew Filipek. Od roku 1997 Pan Andrew Filipek aktywnie działa na rynku kapitałowym w Stanach Zjednoczonych, współpracując z wieloma głównymi bankami inwestycyjnymi, firmami sporządzającymi raporty analityczne i rekomendacje inwestycyjne oraz firmami z branży public relations / investor relations. Pan Andrew Filipek zapewnia wsparcie spółkom publicznym w procesie pozyskiwania kapitału, promocji spółek wśród inwestorów, zajmuje się kwestiami związanymi z prawami własności intelektualnej i zarządza inwestycjami zarówno spółek notowanych na rynkach NASDAQ, AMEX oraz OTC jak i setek
indywidualnych inwestorów i instytucji o łącznej wartości aktywów przekraczającej 100 milionów USD. W roku 2001 brał udział w programie skupu akcji własnych o wartości 350 milionów USD dla spółki Ascental Software (dawnej: Informix Software), przejętej w 2003 roku przez IBM za 2,1 mld USD. Pan Andrew Filipek brał również czynny udział w pozyskiwaniu kapitału dla międzynarodowych firm z sektora "oil & gas" w Chinach, Kanadzie i Indonezji. W latach 2003-2007 zapewnił pomoc w pozyskaniu kapitału wielkości 60 milionów USD firmie Continetal Energy (OTC:CPPXF) w Indonezji, pracował również nad promocją następujących spółek wśród inwestorów: XCL (AMEX:XCL) z Chin, FX Energy (NASDAQ: FXEN) z Polski oraz Inter Oil (NYSE:IOC) z Papui Nowej Gwinei. W roku 2008 Pan Andrew Filipek przyłączył San Francisco Brokerage Company (SFBC) do systemu transakcyjnego Wedbush Securities Inc., przejął 100% udziału w spółce Terra Linda Financials Inc., a obecnie zarządza niezależnym biurem Wedbush w San Francisco, które dysponuje
aktywami inwestorów o wartości 100 milionów USD oraz zatrudnia 6 brokerów. Od czasu dołączenia do Wedbush Securities w 2008 roku, Pan Andrew Filipek pełnił kluczową rolę w międzynarodowej ekspansji grupy Wedbush. W roku 2009 zarejestrował Wedbush Securities, Inc. w ramach programu ?IPO Partner? na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a Filipex Enterprises, Inc. jako Autoryzowanego Doradcę rynku NewConnect. W roku 2010 wraz z Panem Edwardem Wedbush założył europejską spółę zależną podlegającą Wedbush Inc. - Wedbush Securities Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Brał również udział z pozyskiwaniu przez grupę Wedbush członkostwa na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Pan Andrew Filipek posiada tytuł M.B.A oraz licencjat z ekonomii zdobyty na Pacific Western University w Los Angeles. Od ponad 25 lat Pan Andrew Filipek mieszka w San Francisco. W uznaniu Zarządu Emitenta wsparcie Grupy WDM przez Pana Andrew Filipek pozytywnie wpłynie na rozwój działalności Grupy na rynku amerykańskim. | | |
| | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DOM MAKLERSKI WDM S. A.
(pełna nazwa emitenta)
DM WDM SA Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-109 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Plac Powstańców Śląskich 1/201
(ulica) (numer)
71 79 11 555 71 79 11 556
(telefon) (fax)
biuro@wdmsa.pl www.wdmsa.pl
(e-mail) (www)
8951853338 020195815
(NIP) (REGON)
d1ek0tq

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-20 Sławomir Cal-Całko Prezes Zarządu
2013-06-20 Wojciech Grzegorczyk Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ek0tq

Podziel się opinią

Share
d1ek0tq
d1ek0tq