Trwa ładowanie...
d1xeaoj
espi

DM WDM SA - Raport roczny R 2013

DM WDM SA - Raport roczny R 2013

Share
d1xeaoj
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody całkowite * 3344,47 3017,94 794,22 723,10
Przychody z działalności podstawowej 2740,73 2419,32 650,85 579,67
Zysk/strata z działalności podstawowej -626,88 -1378,23 -148,86 -330,22
Zysk z operacji instrumentami finansowymi -78,69 133,22 -18,68 31,92
Zysk/strata z działalności operacyjnej -889,23 -1645,06 -211,16 -394,16
Zysk/strata brutto -390,94 -1206,54 -92,83 -289,08
Zysk/strata netto -597,06 -1143,79 -141,78 -274,05
Amortyzacja 27,10 69,32 64,36 16,60
Stan na 31.12.2013 Stan na 31.12.2012 Stan na 31.12.2013 Stan na 31.12.2012
Kapitał własny 39456,13 23594,51 9513,92 5771,36
Należności długoterminowe 0,50 0,50 0,12 0,12
Należności krótkoterminowe 5101,02 7419,13 1229,99 1814,76
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1373,34 2705,94 331,14 661,89
Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00
Zobowiązania krótkoterminowe 114,59 302,30 27,63 73,94
*)przychody z działalności maklerskiej powiększone o przyhcody z instrumentów finansowych , pozostałe przychody operacyjne oraz przychody finansowe
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Pismo zarządu do raportu jednostkowego za 2013 r.pdf List Zarządu
Jednostkowe sprawozdanie finansowe DM WDM w 2013 r..pdf Sprawozdanie finansowe DM WDM
Sprawozdanie z dzialalnosci DM WDM w 2013 r.pdf Sprawozdanie z działalności DM WDM
Oświadczenia Zarządu - Raport jednostkowy.pdf Oświadczenie Zarządu
Opinia jednostkowa DM WDM.pdf Opinia i raport biegłego rewidenta

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1xeaoj

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | domów maklerskich | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSR/MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-21 | | | | | | | |
| | | DOM MAKLERSKI WDM S. A. | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | DM WDM SA | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 50-109 | | Wrocław | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Plac Powstańców Śląskich | | 1/201 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 71 79 11 555 | | 71 79 11 556 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | biuro@wdmsa.pl | | www.wdmsa.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 8951853338 | | 020195815 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | PKF Consult Sp. z o.o. ul. Orzycka 6 lok 1 B 02-695 Warszawa | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Sławomir Cal-Całko Prezes Zarządu
2014-03-21 Wojciech Grzegorczyk Wiceprezes Zarządu
2014-03-21 Adrian Dzielnicki Wiceprezes Zarządu
2014-03-21 Wojciech Gudaszewski Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Agnieszka Kozyra Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1xeaoj

Podziel się opinią

Share
d1xeaoj
d1xeaoj