Trwa ładowanie...
dv5or0x

DM WDM SA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2015

DM WDM SA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2015

Share
dv5or0x
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Domu Maklerskiego WDM S.A.
Przychody całkowite * 59 397 491,06 40 516 971,78 14 178 380,89 9 621 698,36
Przychody z działalności podstawowej 1 565 642,55 2 852 756,72 373 724,14 677 453,51
Zysk/strata z działalności podstawowej -2 367 660,56 -5 117 201,15 -565 168,54 -1 215 198,56
Zysk z operacji instr. finansowymi 16 238 231,08 24 857 870,94 3 876 120,37 5 903 080,25
Zysk/strata z działalności operacyjnej 13 124 786,23 19 652 236,11 3 132 930,62 4 666 881,05
Zysk/strata brutto 12 936 901,04 19 360 620,60 3 088 081,79 4 597 630,16
Zysk/strata netto 10 245 158,34 13 260 217,85 2 445 553,75 3 148 947,48
Zysk/strata netto podmiotu dominującego 2 852 116,09 12 360 960,90 680 809,70 2 935 397,98
Amortyzacja 531 363,55 606 658,82 126 838,27 144 065,26
Stan na 31.12.2014 Stan na 31.12.2013 Stan na 31.12.2014 Stan na 31.12.2013
Kapitał własny 100 737 972,73 90 669 657,37 23 634 650,95 21 862 861,06
Należności długoterminowe 500,20 500,20 117,35 120,61
Należności krótkoterminowe 4 971 513,77 4 612 733,75 1 166 392,27 1 112 252,54
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 536 849,40 2 440 075,20 595 183,21 588 366,90
Zobowiązania długoterminowe 4 829 351,30 5 271 161,16 1 133 038,81 1 271 016,87
Zobowiązania krótkoterminowe 3 936 945,68 1 461 477,31 923 666,96 352 400,97
Wybrane jednostkowe dane finansowe Domu Maklerskiego WDM S.A.
Przychody całkowite * 1 136 246,51 3 344 477,06 271 225,86 794 223,95
Przychody z działalności podstawowej 757 884,56 2 740 736,96 180 909,59 650 851,81
Zysk/strata z działalności podstawowej -252 743,44 -626 885,40 -60 330,71 -148 868,53
Zysk/strata z działalności operacyjnej -614 732,52 -889 232,20 -146 738,72 -211 168,89
Zysk/strata brutto -277 810,80 -390 945,79 -66 314,37 -92 839,18
Zysk/strata netto -306 742,80 -597 061,79 -73 220,54 -141 786,22
Amortyzacja 7 119,22 27 103,21 1 699,38 6 436,29
Stan na 31.12.2014 Stan na 31.12.2013 Stan na 31.12.2014 Stan na 31.12.2013
Kapitał własny 39 149 395,49 39 456 138,29 9 185 039,88 9 513 922,23
Należności długoterminowe 500,20 500,2 117,35 120,61
Należności krótkoterminowe 4 792 889,30 5 101 029,09 1 124 484,27 1 229 993,51
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 788 131,55 1 373 344,11 184 907,57 331 149,72
Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00
Zobowiązania krótkoterminowe 104 656,15 114 599,96 24 553,91 27 633,09
* przychody z działalności maklerskiej powiększone o przychody z instumentów finansowych , pozostałe przychody operacyjne oraz przychody finansowe
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
? ?Rozszerzony? skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINASOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ DM WDM 4Q2014.pdf
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINASOWE DOM MAKLERSKI WDM 4Q2014.pdf
Rozszerzony Skonsolidowany Raport Kwartalny GK DM WDM -4Q2014 - 02.03.2015.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dv5or0x

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 4 | / | 2015 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | domów maklerskich | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | za | 4 | kwartał roku obrotowego | | 2015 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR/MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSR/MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-02 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DOM MAKLERSKI WDM S. A. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DM WDM SA | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | | |
| | | 53-329 | | Wrocław | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Plac Powstańców Śląskich | | 1/201 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 71 79 11 555 | | 71 79 11 556 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | biuro@wdmsa.pl | | www.wdmsa.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 8951853338 | | 020195815 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-02 Szymon Urbański Prezes Zarządu
2015-03-02 Adrian Dzielnicki Wiceprezes Zarządu
2015-03-02 Wojciech Gudaszewski Wiceprezes Zarządu
2015-03-02 Wojciech Grzegorczyk Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dv5or0x

Podziel się opinią

Share
dv5or0x
dv5or0x