Trwa ładowanie...
d3iuaxi
d3iuaxi
espi

DOBRA NASZA S.A. - Zmiana stanu posiadania ilości głosów oraz udziału w kapitale zakładowym (14/2...

DOBRA NASZA S.A. - Zmiana stanu posiadania ilości głosów oraz udziału w kapitale zakładowym (14/2013)
Share
d3iuaxi

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | DOBRA NASZA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana stanu posiadania ilości głosów oraz udziału w kapitale zakładowym | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie Zarząd Dobra Nasza S.A. przekazuje do publicznej wiadomości otrzymane od Pana Eryka Smulewicza zwiadomienie o treści, jak poniżej: "Na podstawie Art. 69 ust. 1 ustawy dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184 pozycja 1537 z późn. zm.) informuję, że w dniach 10 i 11 czerwca 2013 roku na podstawie umów cywilno-prawnych dokonałem nabycia 1 190 000 (jednego miliona stu dziewięćdziesięciu tysięcy) akcji na okaziciela (890 000 serii A; 200 000 serii E oraz 100 000 notowanych na rynku NewConnect) spółki Dobra Nasza S.A. (dalej: "Spółka"). Tym samym przekroczyłem w górę próg 50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Dobra Nasza S.A. Obecnie posiadam 1 190 000 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji Dobra Nasza S.A., które stanowią łącznie 59,19 % udziału w kapitale zakładowym oraz 59,19 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu
tej spółki. Przed dokonaniem ww. transakcji nie posiadałem akcji Dobra Nasza S.A." | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DOBRA NASZA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DOBRA NASZA S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-972 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Sarmacka 5K lok.3
(ulica) (numer)
+48 22 403 16 60 +48 22 201 21 38
(telefon) (fax)
dn@dobransza.pl www.dobranasza.pl
(e-mail) (www)
5213582879 142620741
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-12 Janusz Smoczyński Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3iuaxi

Podziel się opinią

Share
d3iuaxi
d3iuaxi