Trwa ładowanie...
Dom Maklerski BOŚ
marek rogalski

Dobre PKB to za mało, zwłaszcza, że Conference Board rozczarował

Rano zwracaliśmy uwagę na to, aby uważnie obserwować reakcję rynku na dane makroekonomiczne z USA, które najpewniej będą dobre. I tak o godz. 14:30 mieliśmy lepszy odczyt PKB za III kwartał. Druga rewizja zamiast niższej figury, pokazała wzrost do 3,9 proc. w ujęciu zanualizowanym wobec 3,5 proc. w pierwszym odczycie.

Share
Dobre PKB to za mało, zwłaszcza, że Conference Board rozczarował
Źródło: DM BOŚ
d47unl8

Niemniej jedna z kluczowych miar inflacyjnych, czyli wskaźnik PCE Core jednak nie drgnął względem pierwszego odczytu – to nadal 1,4 proc. kw/kw. To może tłumaczyć dlaczego kilkadziesiąt minut później sytuacja zmieniła się o 180 stopni. Rynek będzie teraz szukać potwierdzeń dla scenariusza podbicia inflacji, bo tylko ten argument może skłonić FED to nie odwlekania w czasie potencjalnego zacieśnienia polityki. Tymczasem ważny z punktu widzenia kreowania cen aspekt w postaci nastrojów konsumenckich, czyli indeks zaufania wg. Conference Board rozczarował. W listopadzie zamiast wzrostu do 96 pkt. mieliśmy głęboki spadek do 88,7 pkt.

W najbliższym czasie kluczowe będą też dane nt. inflacji w strefie euro, które poznamy w końcu tygodnia. Tymczasem ciekawe wnioski ws. kształtu polityki kreowanej przez ECB pojawiają się ze strony największych banków inwestycyjnych. Goldman Sachs ocenia, że szanse na wdrożenie QE polegającego na skupie rządowych obligacji jeszcze w pierwszym półroczu 2015 r. przekroczyły 50 proc. wobec 30 proc. wcześniej. Z kolei specjaliści z HSBC twierdzą, że ECB przed przystąpieniem do QE powinien zniwelować ujemną stopę od depozytów. Ta ostatnia kwestia mogłaby stać się impulsem do … mocnego korekcyjnego odbicia się euro.

d47unl8

Analiza techniczna BOSSA USD wskazuje na wyraźne złamanie poziomu wsparcia na 74,73 pkt., co może sugerować rozpoczęcie większego ruchu korekcyjnego na dolarze, o ile nie uda się powrócić powyżej w/w poziomu w najbliższych dniach.

[ Wykres tygodniowy Bossa USD

]( http://finanse.wp.pl/w1,EUR,w2,USD,notowania-waluty-online-waluta.html )

d47unl8

Taki scenariusz dla BOSSA USD oznaczać będzie, że szanse na spadek poniżej 1,2357 maleją, a w obszarze 1,2360 można wyrysować dolne ograniczenie szerokiego prostokąta, w którym za chwilę będziemy się poruszać. Jego górna banda to 1,2570-1,2600. W krótkim terminie ważne opory to 1,2476 i 1,2499 (to poziom dołka z 3 października).

[ Wykres dzienny EUR/USD

]( http://finanse.wp.pl/w1,EUR,w2,USD,notowania-waluty-online-waluta.html )

d47unl8

Marek Rogalski
Główny analityk walutowy DM BOŚ

| Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został
sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty. |
| --- |

d47unl8

Podziel się opinią

Share
d47unl8
d47unl8