Trwa ładowanie...
d4lpxst
espi

DOM DEVELOPMENT S.A. - Drugie zawiadomienie o planowanym połączeniu Dom Development S.A. i Divin ...

DOM DEVELOPMENT S.A. - Drugie zawiadomienie o planowanym połączeniu Dom Development S.A. i Divina sp. z o. o. (18/2015)
Share
d4lpxst

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 18 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-05-11 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | DOM DEVELOPMENT S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Drugie zawiadomienie o planowanym połączeniu Dom Development S.A. i Divina sp. z o. o. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 504 § 1 i 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2013, poz. 1030 tekst jednolity, z późn. zm., ?Kodeks spółek handlowych?) w zw. z art. 402(1) § 1 Kodeksu spółek handlowych, zawiadamia po raz drugi o planowanym połączeniu Dom Development S.A. z Divina sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (?Divina?) (?Połączenie?). Plan połączenia Dom Development S.A. i Divina poprzez przeniesienie całego majątku Divina na Dom Development S.A. (łączenie się przez przejęcie) z dnia 23 kwietnia 2015 r. (?Plan Połączenia?) znajduje się na stronie internetowej Dom Development S.A. pod adresem: http://inwestor.domdevelopment.pl/informacje-o-spolce/lad-korporacyjny/polaczenie-divina Na stronie internetowej Dom Development S.A., pod adresem: http://inwestor.domdevelopment.pl/informacje-o-spolce/lad-korporacyjny/polaczenie-divina, od dnia 23 kwietnia 2015 r. akcjonariusze mogą zapoznawać się z dokumentami, o których mowa w
art. 505 § 1 Kodeksu spółek handlowych, tj.: 1) Planem Połączenia; 2) sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami Zarządu z działalności Dom Development S.A. za ostatnie trzy lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta; sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem Zarządu z działalności Divina za okres od 24 września 2013 r. do 31 grudnia 2014 r.; oraz dokumentami, o których mowa w art. 499 § 2 Kodeksu spółek handlowych, tj.: 3) projektami uchwał o Połączeniu; 4) ustaleniem wartości majątku Divina; 5) oświadczeniem Divina zawierającym informację o stanie księgowym Divina dla celów Połączenia. Zgodnie z informacją przekazaną w raporcie bieżącym nr 15/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r., zważywszy że Dom Development S.A. (jako spółka przejmująca) jest jedynym wspólnikiem Divina (spółki przejmowanej), stosownie do art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, zarządy Dom Development S.A. i Divina nie sporządzą pisemnych sprawozdań, o których mowa w art. 501 Kodeksu spółek handlowych oraz Plan Połączenia nie
będzie podlegał badaniu przez biegłego, o którym mowa w art. 502 Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z art. 500 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych, z uwagi na bezpłatne udostępnienie od dnia 23 kwietnia 2015 r. do wiadomości publicznej Planu Połączenia na stronie internetowej Dom Development S.A. pod adresem: http://inwestor.domdevelopment.pl/informacje-o-spolce/lad-korporacyjny/polaczenie-divina, Dom Development S.A. odstąpiła od ogłoszenia Planu Połączenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto nie zostały sporządzone i dołączone do Planu Połączenia: załącznik, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych tj. projekt zmian statutu spółki przejmującej, z uwagi na brak projektowanych w związku z Połączeniem jakichkolwiek zmian statutu Dom Development S.A. oraz załącznik, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych tj. oświadczenie Dom Development S.A. z informacją o stanie księgowym spółki, sporządzoną dla celów połączenia, z uwagi na zastosowanie wyjątku przewidzianego w
art. 499 § 4 Kodeksu spółek handlowych. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DOM DEVELOPMENT S.A. Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-078 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Plac Piłsudskiego 3
(ulica) (numer)
22 351 68 78 22 351 63 11
(telefon) (fax)
finanse@domdevelopment.com.pl www.domdevelopment.com.pl
(e-mail) (www)
525-14-92-233 012212483
(NIP) (REGON)
d4lpxst

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-11 Małgorzata Kolarska Wiceprezes Zarządu
2015-05-11 Janusz Stolarczyk Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4lpxst

Podziel się opinią

Share
d4lpxst
d4lpxst