Trwa ładowanie...
d37fxry
d37fxry
espi

DOM DEVELOPMENT S.A. - Informacja uzyskana w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentam...

DOM DEVELOPMENT S.A. - Informacja uzyskana w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (5/2012)
Share
d37fxry
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2012
Data sporządzenia: 2012-02-14
Skrócona nazwa emitenta
DOM DEVELOPMENT S.A.
Temat
Informacja uzyskana w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka") informuje, iż w dniu 14 lutego 2012 r. wpłynęły do Spółki dwa zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, o objęciu akcji Spółki w związku z podwyższeniem kapitału w granicach kapitału docelowego i emisji akcji Spółki w drodze subskrypcji prywatnej, przez dwie osoby obowiązane, pełniące funkcję Prokurenta Spółki. Wyżej wymienione osoby obowiązane zawarły w dniu 13 lutego 2012 roku umowy objęcia akcji po cenie 14,91 zł za 1 akcję; jeden Prokurent objął 17 000 sztuk akcji, drugi Prokurent objął 3 000 sztuk akcji. Były to umowy zawarte w związku z podwyższeniem kapitału w granicach kapitału docelowego i emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DOM DEVELOPMENT S.A. Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-078 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Plac Piłsudskiego 3
(ulica) (numer)
22 351 68 78 22 351 63 11
(telefon) (fax)
finanse@domdevelopment.com.pl www.domdevelopment.com.pl
(e-mail) (www)
525-14-92-233 012212483
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-02-14 Janusz Stolarczyk Członek Zarządu
2012-02-14 Dariusz Gołębiewski Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d37fxry

Podziel się opinią

Share
d37fxry
d37fxry