Trwa ładowanie...
d17x5wn
espi

DOM DEVELOPMENT S.A. - Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia (7/2015)

DOM DEVELOPMENT S.A. - Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia (7/2015)

Share
d17x5wn

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-03 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | DOM DEVELOPMENT S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka"), działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt) 13 oraz § 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2014, poz. 133), informuje, iż w dniu 3 marca 2015 r. Zarząd Spółki podjął decyzję o zainicjowaniu procedury połączenia Spółki jako spółki przejmującej ze spółką Divina sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako spółką przejmowaną. Dom Development S.A. prowadzi działalność deweloperską polegającą na realizacji projektów budowlanych o charakterze mieszkaniowym. Divina sp. z o. o. nie prowadzi działalności operacyjnej. Divina sp. z o. o., w procesie likwidacji swojej spółki zależnej, stanie się właścicielem nieruchomości położonej w Warszawie o potencjale do realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego z
około 750 mieszkaniami. Połączenie ma na celu wyłącznie realizację przez Spółkę inwestycji deweloperskiej na wspomnianej powyżej nieruchomości gruntowej. Spółka ma zapewnione nabycie wszystkich udziałów w Divina sp. z o.o. wobec powyższego, planowane połączenie zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych (?k.s.h.?) poprzez przeniesienie na Spółkę - jako jedynego wspólnika - całego majątku Divina sp. z o.o. Zgodnie z art. 515 k.s.h. połączenie będzie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, ponadto nie zostaną sporządzone sprawozdania zarządów Spółki oraz Divina sp. z o.o. a także opinia biegłego rewidenta dotycząca planu połączenia, zgodnie z wyłączeniem od obowiązku ich sporządzenia przewidzianego w art. 516 § 6 k.s.h. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d17x5wn

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DOM DEVELOPMENT S.A. | | Developerska (dev) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-078 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Plac Piłsudskiego | | 3 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 22 351 68 78 | | 22 351 63 11 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | finanse@domdevelopment.com.pl | | www.domdevelopment.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 525-14-92-233 | | 012212483 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-03 Janusz Zalewski Wiceprezes Zarządu
2015-03-03 Dariusz Gołębiewski Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d17x5wn

Podziel się opinią

Share
d17x5wn
d17x5wn