Trwa ładowanie...
d3zoek1

DOM DEVELOPMENT S.A. - Zakończenie subskrypcji akcji serii O (8/2013)

DOM DEVELOPMENT S.A. - Zakończenie subskrypcji akcji serii O (8/2013)

Share
d3zoek1

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | DOM DEVELOPMENT S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zakończenie subskrypcji akcji serii O | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka"), działając na podstawie § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259 z późn. zm.), informuje, iż: 1) W dniu 21 stycznia 2013 r. rozpoczął się termin na złożenie oświadczenia o przyjęciu oferty objęcia akcji serii O emitowanych na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 03/01/13 z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii O w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru (raport bieżący nr 2/2013 z dnia 21 stycznia 2013 r.). Termin na złożenie oświadczenia o przyjęciu oferty objęcia akcji serii O upłynął w dniu 21 lutego 2013 r. 2) i 3) Emisja 26.000 akcji serii O
została przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. W dniu 25 lutego 2013 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie przydziału 26.000 akcji serii O wskazanym adresatom. 4) Stopa redukcji ? nie wystąpiła. Emisja przeprowadzona została w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. 5) W ramach subskrypcji złożono zapisy na 26.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii O. 6) W ramach subskrypcji zostało przydzielonych 26.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii O. 7) Cena emisyjna akcji serii O wynosiła 14,91 zł za jedną akcję. 8) W ramach subskrypcji zawarto umowy z 3 osobami fizycznymi. 9) Akcje serii O zostały przydzielone 3 osobom fizycznym. 10) Spółka nie zawarła umowy o subemisję akcji serii O. 11) Wartość przeprowadzonej subskrypcji akcji serii O wyniosła 387.660,00 zł. 12) Spółka nie poniosła żadnych kosztów na przygotowanie i przeprowadzenie oferty, wynagrodzenie subemitentów,
sporządzenie prospektu, promocję oferty. Spółka poniosła koszty opłat notarialnych w łącznej kwocie netto 896 zł oraz koszty podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 123 zł czyli łącznie 1.019 zł. Koszty te zostały zaewidencjonowane przez Spółkę jako koszty usług notarialnych. 13) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną akcję serii O objętych subskrypcją wyniósł 0,0392 zł. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3zoek1

| | | DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | DOM DEVELOPMENT S.A. | | Developerska (dev) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-078 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Plac Piłsudskiego | | 3 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 351 68 78 | | 22 351 63 11 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | finanse@domdevelopment.com.pl | | www.domdevelopment.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 525-14-92-233 | | 012212483 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-28 Janusz Zalewski Wiceprezes Zarządu
2013-02-28 Dariusz Gołębiewski Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3zoek1

Podziel się opinią

Share
d3zoek1
d3zoek1