Trwa ładowanie...
d3fkz5b
espi

DORADCY24 S.A. - Informacja o transkacjach osób mających dostęp do informacji poufnych (7/2013)

DORADCY24 S.A. - Informacja o transkacjach osób mających dostęp do informacji poufnych (7/2013)

Share
d3fkz5b

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | DORADCY24 S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o transkacjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Doradcy24 SA informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 26 lipca 2013 roku od Członka Rady Nadzorczej Spółki Doradcy24 SA powziął informację o poniższej treści: 1) imię i nazwisko osoby obowiązanej do przekazania informacji; Członek Rady Nadzorczej Spółki Doradcy24 SA 2) wskazanie przyczyny przekazania informacji, z określeniem więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną do przekazania informacji z emitentem; Transakcja zbycia zawarta przez Członka Rady Nadzorczej ( art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi) 3) wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja; Akcje Spółki Doradcy24 SA 4) rodzaj transakcji i tryb jej zawarcia; a) sprzedaż akcji zwykłych na okaziciela Spółki Doradcy24 SA- transakcja sesyjna zwykła 5) data i miejsce sporządzenia informacji; 23 lipca 2013 roku, Poznań 6) data i miejsce zawarcia transakcji; a) data zawarcia transakcji: 22 lipca 2013 roku b) miejsce transakcji: GPW rynek NewConnect 7) Wolumen i cena
transakcji; a) liczba akcji: 650.000, b) cena transakcji: 0,02 PLN za akcję | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3fkz5b

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DORADCY24 SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DORADCY24 S.A. | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 53-508 | | Wrocław | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Prosta | | 36 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 71 342 10 85 | | 71 343 12 50 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | www.doradcy24.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 527-252-77-06 | | 140791036 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-26 Robert Loranc Prezes Zarząd

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3fkz5b

Podziel się opinią

Share
d3fkz5b
d3fkz5b