Trwa ładowanie...
d1u1hhu
espi

DREWEX S.A. - Zawarcie umowy związanej ze spłatą wierzytelności Spółki (41/2012)

DREWEX S.A. - Zawarcie umowy związanej ze spłatą wierzytelności Spółki (41/2012)

Share
d1u1hhu
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 41 / 2012
Data sporządzenia: 2012-12-27
Skrócona nazwa emitenta
DREWEX S.A.
Temat
Zawarcie umowy związanej ze spłatą wierzytelności Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd DREWEX S.A. w upadłości z możliwością zawarcia układu (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 27 grudnia 2012 roku podpisana została Umowa o współpracy z WIN General Management sp. z o.o. SKA siedzibą w Warszawie (dalej: WIN). W umowie WIN zobowiązał się do współpracy ze Spółką w zakresie tworzenia skutecznej strategii realizacji układu zawieranego z wierzycielami. Strony umowy ustaliły, że w ramach zawieranego układu dopuszcza się możliwość składania propozycji wykupu lub spłaty przez WIN wierzytelności Spółki bezpośrednio od jej wierzycieli. Umowa wchodzi w życie w dniu zawarcia przez Spółkę pierwszej umowy z wierzycielem w ramach prowadzonego układu lub wykupu przez WIN wierzytelności Spółki. Umowa została zawarta na czas określony niezbędny do jej wykonania tj. do zakończenia spłaty wszelkich zobowiązań Spółki wynikających z zawartego przez nią układu z wierzycielami.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1u1hhu

| | | DREWEX SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości układowej | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | DREWEX S.A. | | Drzewny (drz) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 30-383 | | Kraków | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Obozowa | | 42A/2 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 012 260 91 67 | | 012 260 91 67 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.drewex.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6792904110 | | 120307910 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-27 Paweł Paluchowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1u1hhu

Podziel się opinią

Share
d1u1hhu
d1u1hhu