Trwa ładowanie...
d2yg9r9
d2yg9r9
espi

DROP S.A. - Informacja poufna - ogłoszenie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie wyr...

DROP S.A. - Informacja poufna - ogłoszenie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 4 lipca 2011 roku dotyczącego zobowiązań podatkowych Spółki za 2005 rok. (21/2012)
Share
d2yg9r9
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2012
Data sporządzenia: 2012-12-18
Skrócona nazwa emitenta
DROP S.A.
Temat
Informacja poufna - ogłoszenie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 4 lipca 2011 roku dotyczącego zobowiązań podatkowych Spółki za 2005 rok.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd DROP S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu 18 grudnia 2012 r. Naczelny Sąd Administracyjny uchylił zaskarżony przez Spółkę wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 4 lipca 2011 roku w sprawie zobowiązań podatkowych Spółki za rok 2005 w podatku od towarów i usług w wysokości 361.549 zł plus odsetki od zaległości podatkowych w wysokości 219 500 zł. Powyższe środki finansowe zostały pobrane przez organ podatkowy od Spółki w 2010 roku. Naczelny Sąd Administracyjny przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 Nr 184 poz. 1539).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DROP SPÓLKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DROP S.A. Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-987 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Syta 114Z/1 114Z/1
(ulica) (numer)
228851421 228851403
(telefon) (fax)
drop@drop-sa.pl www.drop-sa.pl
(e-mail) (www)
5262499339 016896001
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-18 Zbigniew Chwedoruk Prezes Zarządu Zbigniew Chwedoruk

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2yg9r9

Podziel się opinią

Share
d2yg9r9
d2yg9r9