Trwa ładowanie...
dyrvprf

DROZAPOL - Korekta raportu 1/2013 -Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku (1/2013)

DROZAPOL - Korekta raportu 1/2013 -Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku (1/2013)

Share
dyrvprf

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2013 | K | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | DROZAPOL | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta raportu 1/2013 -Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W uzupełnieniu informacji przekazanych raportem bieżącym nr 1/2013 dnia 11 stycznia 2013 roku Zarząd Drozapol-Profil S.A. oświadcza, iż zgodnie z § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku Spółka nie będzie przekazywała odrębnych raportów kwartalnych, lecz skonsolidowane raporty kwartalne zawierające kwartalną informację finansową. Terminy publikacji raportów pozostają bez zmian. Skorygowana treść raportu brzmi: Zgodnie z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Drozapol-Profil S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania jednostkowych raportów okresowych w 2013 roku: Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za IV kwartał 2012r. ? 28.02.2013r. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
grupy kapitałowej za I kwartał 2013r. ? 15.05.2013r. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za III kwartał 2013r. ? 14.11.2013r. Raport roczny jednostkowy za 2012 rok ? 30.04.2013r. Raport roczny skonsolidowany za 2012 rok ? 30.04.2013r. Raport jednostkowy za I półrocze 2013r. ? 29.08.2013r. Raport skonsolidowany za I półrocze 2013r. ? 29.08.2013r. Zarząd Drozapol-Profil S.A. oświadcza, iż zgodnie z § 83 ust. 1 Rozporządzenia Spółka nie będzie przekazywała odrębnych raportów kwartalnych, lecz skonsolidowane raporty kwartalne zawierające kwartalną informację finansową. Zgodnie § 101 ust. 2 Rozporządzenia, Zarząd Spółki podjął decyzję o rezygnacji z publikacji sprawozdania za II kwartał 2013 roku. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dyrvprf

| | | DROZAPOL-PROFIL SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | DROZAPOL | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 85-880 | | Bydgoszcz | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Toruńska | | 298 a | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 52 3260936 | | 52 3260901 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.drozapol.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5540091670 | | 090454350 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-28 Wojciech Rybka Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dyrvprf

Podziel się opinią

Share
dyrvprf
dyrvprf