Trwa ładowanie...
d3jesk1
espi

DROZAPOL - Sytuacja bieżąca w Spółce (23/2011)

DROZAPOL - Sytuacja bieżąca w Spółce (23/2011)
Share
d3jesk1
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2011
Data sporządzenia: 2011-07-07
Skrócona nazwa emitenta
DROZAPOL
Temat
Sytuacja bieżąca w Spółce
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Spółki z zaskoczeniem obserwował ostatnie, a szczególnie występujące w dniu 6.07.2011 roku, spadki notowań akcji DROZAPOL-PROFIL S.A. W Spółce nie miały miejsca żadne nadzwyczajne zdarzenia uzasadniające tak duże i gwałtowne spadki kursu. Koniunktura w branży w II kwartale tego roku była wprawdzie gorsza jak w pierwszym ale wahania cen stali i popytu na wyroby hutnicze są zjawiskiem normalnym, powtarzającym się cyklicznie. Spółka ma dobrą płynność finansową, a w raporcie za I półrocze, który zostanie opublikowany w dniu 31.08.2011 roku wykaże zyski. W przypadku dalszych spadków notowań Zarząd, po skonsultowaniu z Radą Nadzorczą, rozważy celowość zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, celem podjęcia uchwały o wykupie akcji własnych. Kondycja finansowa Spółki pozwala na skupienie znacznego pakietu własnych walorów, które aktualnie są w opinii Zarządu niedowartościowane.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DROZAPOL-PROFIL SA
(pełna nazwa emitenta)
DROZAPOL Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
85-880 Bydgoszcz
(kod pocztowy) (miejscowość)
Toruńska 298 a
(ulica) (numer)
52 3260936 52 3260901
(telefon) (fax)
www.drozapol.pl
(e-mail) (www)
5540091670 090454350
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-07 Grzegorz Dołkowski V-ce Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3jesk1

Podziel się opinią

Share
d3jesk1
d3jesk1