Trwa ładowanie...
d1631zw
espi

DROZAPOL - Uzupełnienie raportu bieżącego nr 31/2014 (33/2014)

DROZAPOL - Uzupełnienie raportu bieżącego nr 31/2014 (33/2014)
Share
d1631zw

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 33 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-12 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | DROZAPOL | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Uzupełnienie raportu bieżącego nr 31/2014 | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Drozapol-Profil S.A. (Emitent), jako uzupełnienie raportu bieżącego nr 31/2014 z dnia 05.11.2014r., informuje, że dnia 31.10.2014r. oraz 12.11.2014r. (uzupełnienie raportu z dnia 31.10.2014r.) przekazał do Komisji Nadzoru Finansowego raporty o opóźnieniu podania do publicznej wiadomości faktu prowadzenia negocjacji z podmiotem zainteresowanym nabyciem udziałów w jednej ze spółek zależnych Emitenta. Pełna treść raportu skierowanego do Komisji Nadzoru Finansowego (uwzględniająca korektę z dnia 12.11.2014r.) jest następująca: ?Zarząd Drozapol-Profil S.A. (Emitent), działając na podstawie art. 57 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz §2 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej
wiadomości informacji poufnych, zawiadamia, iż prowadzi negocjacje z podmiotem zainteresowanym nabyciem udziałów w jednej ze spółek zależnych Emitenta. Podpisanie umowy przedwstępnej w tym zakresie przewidywane jest w pierwszej połowie listopada 2014 roku, a umowy końcowej nabycia udziałów do końca listopada 2014 roku. Podanie do publicznej wiadomości informacji na temat prowadzonych negocjacji, zdaniem Emitenta, mogłoby negatywnie wpłynąć na przebieg lub wynik tych negocjacji. Powyższa informacja opóźniona zostaje do dnia 05.11.2014r.? Negocjacje, o których mowa powyżej, prowadzone były z Pełnomocnikami firmy Enern Energy Investments Coöperatief U.A. z siedzibą w Amsterdamie (Holandia) a ich efektem jest zawarta z tym podmiotem dnia 05.11.2014r. umowa przedwstępna sprzedaży udziałów w spółce zależnej DP WIND 2 Sp. z o.o. O umowie tej Emitent poinformował raportem bieżącym nr 31/2014. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DROZAPOL-PROFIL SA
(pełna nazwa emitenta)
DROZAPOL Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
85-880 Bydgoszcz
(kod pocztowy) (miejscowość)
Toruńska 298 a
(ulica) (numer)
52 3260936 52 3260901
(telefon) (fax)
www.drozapol.pl
(e-mail) (www)
5540091670 090454350
(NIP) (REGON)
d1631zw

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-12 Agnieszka Łukomska Prokurent
2014-11-12 Elżbieta Winiarska Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1631zw

Podziel się opinią

Share
d1631zw
d1631zw