Trwa ładowanie...
d47sahi

DROZAPOL - Wybór audytora do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2012 rok-korekt...

DROZAPOL - Wybór audytora do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2012 rok-korekta (4/2013)

Share
d47sahi
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2013 K
Data sporządzenia: 2013-02-28
Skrócona nazwa emitenta
DROZAPOL
Temat
Wybór audytora do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2012 rok-korekta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Drozapol-Profil S.A. informuje, że w raporcie bieżącym nr 4/2013 w wyniku omyłki pisarskiej błędnie wpisano datę wyboru audytora. Prawidłowa data to 28.02.2013r. Skorygowana treść raportu brzmi: Zarząd Drozapol-Profil S.A. informuje, że dnia 28.02.2013r. Rada Nadzorcza Spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, wybrała firmę HLB M2 Audyt Sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 41/27, uprawnienia Krajowej Rady Biegłych Rewidentów - nr ewidencyjny 3697, jako podmiot uprawniony do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2012 rok. Spółka ta dokonywała przeglądu sprawozdania za I półrocze 2012r. i będzie badać jednostkowe sprawozdanie finansowe Drozapol-Profil S.A. za 2012 rok.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d47sahi

| | | DROZAPOL-PROFIL SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | DROZAPOL | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 85-880 | | Bydgoszcz | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Toruńska | | 298 a | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 52 3260936 | | 52 3260901 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.drozapol.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5540091670 | | 090454350 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-28 Agnieszka Łukomska Prokurent
2013-02-28 Elżbieta Winiarska Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d47sahi

Podziel się opinią

Share
d47sahi
d47sahi