Trwa ładowanie...
d3bpbba
d3bpbba
espi

DROZAPOL - Zawarcie umów na dostawę towarów (35/2014)

DROZAPOL - Zawarcie umów na dostawę towarów (35/2014)
Share
d3bpbba
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 35 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-17
Skrócona nazwa emitenta
DROZAPOL
Temat
Zawarcie umów na dostawę towarów
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Drozapol-Profil S.A. (Emitent) informuje o zawarciu z firmą Metinvest International z siedzibą w Szwajcarii w okresie od 23.04.2014r. do 17.11.2014r. kontraktów na dostawę wyrobów hutniczych do Spółki o łącznej wartości 3,6 mln USD, tj. 12,3 mln zł. Umowa o największej wartości (1,1 mln USD, tj. 3,8 mln zł) zawarta została 16.09.2014r. Warunki umowy są standardowe i nie odbiegają od warunków przyjętych dla tego typu umów. Umowa ta nie przewiduje stosowania kar umownych. Kryterium uznania za umowę znaczącą przyjęto 10% przychodów ze sprzedaży z ostatnich czterech kwartałów obrotowych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DROZAPOL-PROFIL SA
(pełna nazwa emitenta)
DROZAPOL Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
85-880 Bydgoszcz
(kod pocztowy) (miejscowość)
Toruńska 298 a
(ulica) (numer)
52 3260936 52 3260901
(telefon) (fax)
www.drozapol.pl
(e-mail) (www)
5540091670 090454350
(NIP) (REGON)
d3bpbba

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-17 Agnieszka Łukomska Prokurent
2014-11-17 Elżbieta Winiarska Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3bpbba

Podziel się opinią

Share
d3bpbba
d3bpbba