Trwa ładowanie...

Drożejąca bawełna może pogorszyć wyniki kilku spółek

Giełdowe firmy odzieżowe nie chcą na razie podnosić cen. Może się to odbić na osiąganych przez nie marżach.
Share
Drożejąca bawełna może pogorszyć wyniki kilku spółek
Źródło: AFP
d1fiu86

No­to­wa­nia ba­weł­ny na świa­to­wych gieł­dach osią­gnę­ły re­kor­do­wy po­ziom, nieno­to­wa­ny od cza­sów woj­ny do­mo­wej w Sta­nach Zjed­no­czo­nych (na gieł­dziew No­wym Jor­ku han­dlo­wa­no nią już w 1860 r.). Po­wo­dem są ni­skie za­pa­sy i klę­ski ży­wio­ło­we, któ­re nisz­czą upra­wy.

Całość dostępna w Gazecie Giełdy Parkiet.

d1fiu86

Podziel się opinią

Share
d1fiu86
d1fiu86