Trwa ładowanie...
d2s4t5y
d2s4t5y
espi

DRUK-PAK - Ogłoszenie zamiaru nabycia akcji spółki Kujawskie Zakłady Poligraficzne ?DRUK-PAK" S.A ... - EBI

DRUK-PAK - Ogłoszenie zamiaru nabycia akcji spółki Kujawskie Zakłady Poligraficzne ?DRUK-PAK" S.A. z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim w drodze przymusowego wykupu (29/2014)
Share
d2s4t5y

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 29 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-15 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie zamiaru nabycia akcji spółki Kujawskie Zakłady Poligraficzne ?DRUK-PAK" S.A. z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim w drodze przymusowego wykupu | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Kujawskich Zakładów Poligraficznych ?DRUK-PAK? S.A informuje, że Dom Maklerski BOŚ S.A. z siedzibą w Warszawie, działając jako podmiot pośredniczący w ogłoszeniu i przeprowadzeniu przymusowego wykupu akcji, w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w art. 82 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1382 z późniejszymi zmianami) [?Ustawa o Ofercie?] w zw. z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie nabywania akcji spółki publicznej w drodze przymusowego wykupu (Dz. U. Nr 229, poz. 1948 z późniejszymi zmianami), ogłosił zamiar nabycia przez spółkę pod firmą Akomex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Starogardzie Gdańskim (adres: ul. Jabłowska 71, 83-200 Starogard Gdański) 51.023 (pięćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia trzy) akcje na okaziciela o wartości nominalnej 0,25 PLN
(dwadzieścia pięć groszy) każda spółki Kujawskie Zakłady Poligraficzne ?DRUK-PAK" Spółka Akcyjna z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim (adres: ul. Wyspiańskiego 1, 87-700 Aleksandrów Kujawski), wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, w drodze przymusowego wykupu, o którym mowa wart. 82 ust. 1 Ustawy o Ofercie. Do niniejszego raportu załączona jest treść otrzymanego ogłoszenia. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Druk-PakINFORMACJAOZAMIARZENABYCIAAKCJISPOLKIKUJAWSKIEZAKLADY_POLIGRAFI-0.pdf | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Marek Kruczek Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2s4t5y

Podziel się opinią

Share
d2s4t5y
d2s4t5y