Trwa ładowanie...
d3pg3l3
d3pg3l3
espi

DSS S.A. - Informacja o umorzeniu postępowania upadłościowego Emitenta (51/2014)

DSS S.A. - Informacja o umorzeniu postępowania upadłościowego Emitenta (51/2014)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d3pg3l3
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 51 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-26
Skrócona nazwa emitenta
DSS S.A.
Temat
Informacja o umorzeniu postępowania upadłościowego Emitenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Syndyk masy upadłości Spółki Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 26 listopada 2014 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych w sprawie X GUp 49/12 umorzył postępowanie upadłościowe Emitenta. Podstawa prawna przekazania raportu: §5 ust. 1 pkt 24 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DOLNOŚLĄSKIE SUROWCE SKALNE SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
(pełna nazwa emitenta)
DSS S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-112 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
BAGNO 2 lok. 5
(ulica) (numer)
+ 48 22 633 02 08 +48 22 633 99 01
(telefon) (fax)
biuro@dss.pl www.dss.pl
(e-mail) (www)
8842344796 890450283
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-26 Lechosław Kochański Syndyk Lechosław Kochański

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3pg3l3

Podziel się opinią

Share
d3pg3l3
d3pg3l3