Trwa ładowanie...
d4dhi2l

DSS S.A. - Informacja o zbyciu udziałów w spółce zależnej oraz zleceniu prac geologicznych w Mong...

DSS S.A. - Informacja o zbyciu udziałów w spółce zależnej oraz zleceniu prac geologicznych w Mongolii (14/2013)

Share
d4dhi2l

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | DSS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zbyciu udziałów w spółce zależnej oraz zleceniu prac geologicznych w Mongolii | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Dolnośląskie Surowce Skalne Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, w nawiązaniu do informacji przekazanych raportem bieżącym nr 8/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku, że w dniu 27 lutego 2013 roku powziął informację, iż pełnomocnik Spółki zawarł w jej imieniu, oraz w imieniu spółki zależnej EKTU LLC z siedzibą w Ułan Bator (Mongolia) (zwana dalej "EKTU") umowy, na mocy których BOSOOZUUZAI LLC, spółka prawa mongolskiego z siedzibą w Ułan Bator (zwana dalej "Kontrahentem"), będąca podmiotem zależnym mongolskiej grupy kapitałowej działającej w branży wydobywczej, kupiła od Spółki 35% udziałów w kapitale zakładowym EKTU, za cenę stanowiącą równowartość 2.000.000,-USD (dwóch milionów dolarów amerykańskich) oraz zobowiązała się do wykonania na rzecz EKTU prac geologicznych, niezbędnych do przekształcenia należącej do EKTU i obejmującej złoże Elstei koncesji poszukiwawczej w koncesję wydobywczą, których wartość została oszacowana na równowartość 2 000
000,-USD (dwóch milionów dolarów amerykańskich). Wykonanie prac geologicznych zostanie sfinansowane przez EKTU ze środków przekazanych przez Spółkę w formie pożyczki. Spłata pożyczki nastąpi po zbyciu przez Spółkę wszystkich posiadanych udziałów w kapitale zakładowym EKTU. Wejście w życie wyżej opisanych umów wymaga zgody nadzorcy sądowego ustanowionego w postępowaniu upadłościowym Spółki. Łączna wartość umów zawartych pomiędzy Spółką a Kontrahentem nie spełnia kryterium istotności przewidzianego przez postanowienia Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (Dz.U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.), jednakże Zarząd Spółki, mając na względzie toczące się wobec Spółki postępowanie upadłościowe, uznał zawarcie tych umów za zdarzenia istotne i potencjalnie mogące mieć wpływ na cenę (kurs) akcji Spółki, poprzez fakt, iż zawarcie umów może być ocenione jako potwierdzenie podtrzymania wartości istotnego projektu zagranicznego Spółki prowadzonego przed
ogłoszeniem upadłości. Podstawa prawna przekazania raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ? informacje poufne | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4dhi2l

| | | DOLNOŚLĄSKIE SUROWCE SKALNE SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | DSS S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 01-523 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ŚMIAŁA | | 22 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 633 02 08 | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | dss@dss.pl | | www.dss.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8842344796 | | 890450283 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-27 Mariusz A. Roman Prezes Zarządu Mariusz A. Roman
2013-02-27 Rafał Abratański Członek Zarządu Rafał Abratański

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4dhi2l

Podziel się opinią

Share
d4dhi2l
d4dhi2l