Trwa ładowanie...
d4hvbrh
espi

DSS S.A. - Informacja o zmianie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego Emitenta z postęp ...

DSS S.A. - Informacja o zmianie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego Emitenta z postępowania z możliwością zawarcia układu na postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku Emitenta (44/2014)
Share
d4hvbrh

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 44 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-10-16 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | DSS S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zmianie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego Emitenta z postępowania z możliwością zawarcia układu na postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku Emitenta | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Syndyk masy upadłości Spółki Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 15 października 2014 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych w sprawie X GUp 49/12 zmienił sposób prowadzenia postępowania upadłościowego Emitenta z postępowania z możliwością zawarcia układu na postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku Emitenta Sąd, w rzeczonym orzeczeniu, postanowił ponadto o odwołaniu Pana Lechosława Kochańskiego z funkcji nadzorcy sądowego oraz wyznaczył Pana Lechosława Kochańskiego syndykiem masy upadłości Spółki. Podstawa prawna przekazania raportu: §5 ust. 1 pkt 21, 22 i 24 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | |
| | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DOLNOŚLĄSKIE SUROWCE SKALNE SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ
(pełna nazwa emitenta)
DSS S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-112 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
BAGNO 2 lok. 5
(ulica) (numer)
+ 48 22 633 02 08 +48 22 633 99 01
(telefon) (fax)
biuro@dss.pl www.dss.pl
(e-mail) (www)
8842344796 890450283
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-16 Lechosław Kochański Syndyk Lechosław Kochański

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4hvbrh

Podziel się opinią

Share
d4hvbrh
d4hvbrh