Trwa ładowanie...
d2yg9r9
d2yg9r9
espi

DSS S.A. - Zawarcie umowy znaczącej (16/2012)

DSS S.A. - Zawarcie umowy znaczącej (16/2012)
Share
d2yg9r9

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-03-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | DSS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy znaczącej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 12 marca 2012 r. Emitent powziął z raportu bieżącego numer 18/2012 spółki Mostostal Zabrze-Holding S.A informację o otrzymaniu przez tą spółkę umowy podpisanej dwustronnie przez konsorcjum firm: Mostostal Zabrze-Holding S.A., WORLD ACOUSTIC GROUP S.A. z siedzibą w Polkowicach, MOST Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie (Wykonawca) z jednej strony oraz przez Emitenta działającego w konsorcjum z BÖGL a KRÝSL k.s. z siedzibą w Pradze i Bögl a Krýsl Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie (Zamawiający) z drugiej strony, której przedmiotem jest kompleksowe wykonanie ekranów akustycznych drogowych na odcinku od km 411+465,8 do km 431+500 Autostrady A2 od Strykowa do Konotopy. Wartość umowy wynosi 53,4 mln zł netto. Żadna ze Stron Umowy nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów i utratę zysków. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego ponad wysokość kar umownych określonych
Umową, stosownie do poniesionej szkody. Poza tym warunki na jakich zawarta została Umowa nie odbiegają od standardowych warunków na jakich zawierane są tego typu umowy. Ponieważ wartości umowy przekracza kwotę stanowiącą 10% kapitałów własnych Emitenta, należy ją uznać za umowę znaczącą. Podstawa prawna przekazania raportu: § 5 ust. 1 pkt 3 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DOLNOŚLĄSKIE SUROWCE SKALNE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DSS S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-124 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Rondo ONZ 1
(ulica) (numer)
(22) 354 93 20
(telefon) (fax)
dss@dss.pl www.dss.pl
(e-mail) (www)
8842344796 890450283
(NIP) (REGON)
d2yg9r9

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-13 Marcin Jeżewski Wiceprezes Zarządu Marcin Jeżewski
2012-03-13 Małgorzata Then Członek Zarządu Małgorzata Then

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2yg9r9

Podziel się opinią

Share
d2yg9r9
d2yg9r9