Trwa ładowanie...
d42h04c

DTP S.A. - Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku równoległym GPW akcji DTP S.A. (3/2014)

DTP S.A. - Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku równoległym GPW akcji DTP S.A. (3/2014)

Share
d42h04c

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | DTP S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku równoległym GPW akcji DTP S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd DTP S.A. informuje, że w dniu 21.03.2014 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął następujące uchwały: 1. Uchwała nr 353/2014 w sprawie wykluczenia na wniosek Emitenta z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji serii A, B, C spółki DTP S.A. z dniem 26 marca 2014 r. Zlecenia maklerskie na akcje DTP S.A. przekazane do ASO na rynku NewConnect a nie zrealizowane do dnia 25 marca 2014 r. (włącznie) tracą ważność po zakończeniu obrotu w tym dniu. 2. Uchwała nr 354/2014 w sprawie dopuszczenia z dniem 26.03.2014 r. do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW 1.000.000 akcji serii A, 29.000.000 akcji serii B i 5.714.000 akcji serii C Spółki DTP S.A. Wartość nominalna akcji wynosi 0,10 zł. 3. Uchwała nr 355/2014 w sprawie wprowadzenia z dniem 26 marca 2014 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW następujące serie akcji zwykłych na okaziciela spółki DTP S.A., oznaczone przez KDPW S.A. kodem "PLDTP0000010": - 1.000.000 akcji serii A - 29.000.000
akcji serii B - 5.714.000 akcji serii C Wszystkie ww. akcje będą notowane w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą "DTP" i oznaczeniem "DTP". | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d42h04c

| | | DTP SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | DTP S.A. | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-583 | | WARSZAWA | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wołoska | | 9 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 276 66 00 | | 22 852 05 52 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.dtpsa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5213602553 | | 142920302 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Michał Handzlik Prezes Zarządu
2014-03-21 Paweł Czechowski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d42h04c

Podziel się opinią

Share
d42h04c
d42h04c