Trwa ładowanie...
d3tvur8
espi

DUDA - Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. ? rejestracja zmian w Statucie Spółki (38/2012)

DUDA - Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. ? rejestracja zmian w Statucie Spółki (38/2012)

Share
d3tvur8

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 38 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | DUDA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. ? rejestracja zmian w Statucie Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), informuje o wpisie w dniu 27 grudnia 2012 roku do Rejestru Przedsiębiorców następujących zmian Statutu Spółki: W treści § 5 ust. 1 Statutu Spółki: ? dodano następujące punkty: "10.84.Z Produkcja przypraw", "47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach", "64.91.Z Leasing finansowy", "70.21.Z Stosunki międzyludzkie (Public Relations) i komunikacja", "71.11.Z. Działalność w zakresie architektury", "71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne", "73.1. Reklama", "93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna". ? skreślono następujące punkty: "52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy", "52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych" oraz "52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych" oraz dodano w ich miejsce, punkt: "52.2. Działalność usługowa wspomagająca transport". ?
skreślono punkty: "68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" oraz "68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" oraz dodano w ich miejsce, punkt: "68. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości". ? skreślono punkt "77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane" oraz dodano w jego miejsce punkt "77.3. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń i dóbr materialnych." Wyżej przedstawiona zmiana w Statucie Spółki dokonana została na podstawie Uchwały nr 6/19/11/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. zwołanego na dzień 19 listopada 2012 roku, podjętej 28 listopada 2012 roku. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie ? informacje bieżące i okresowe w związku z § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3tvur8

| | | Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | DUDA | | Spożywczy (spo) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-699 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Kłobucka | | 25 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 319 94 00 | | 022 319 94 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | duda@pkmduda.pl | | www.pkmduda.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 699-17-81-489 | | 411141076 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-27 Dariusz Formela prezes zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3tvur8

Podziel się opinią

Share
d3tvur8
d3tvur8