Trwa ładowanie...
d3kpw4l
espi

DUDA - Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. ? tekst jednolity Statutu Spółki (39/2012)

DUDA - Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. ? tekst jednolity Statutu Spółki (39/2012)

Share
d3kpw4l
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 39 / 2012
Data sporządzenia: 2012-12-27
Skrócona nazwa emitenta
DUDA
Temat
Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. ? tekst jednolity Statutu Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 38/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie rejestracji zmiany Statutu Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. (dalej: Spółka), dotyczącej treści § 5 Statutu Spółki, Zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmianę opisaną powyżej. Tekst jednolity Statutu dostępny jest również na stronie internetowej Spółki, pod adresem: www.pkmduda.pl Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie ? informacje bieżące i okresowe w związku z § 38 ust. 1 pkt 2 lit. b Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Rb392012_zalacznik.pdf Tekst jednolity Statutu Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA SA

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3kpw4l

| | | Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | DUDA | | Spożywczy (spo) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-699 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Kłobucka | | 25 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 319 94 00 | | 022 319 94 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | duda@pkmduda.pl | | www.pkmduda.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 699-17-81-489 | | 411141076 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-27 Dariusz Formela prezes zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3kpw4l

Podziel się opinią

Share
d3kpw4l
d3kpw4l