Trwa ładowanie...
d2hq5ol

DUDA - Polski Koncern Mięsny DUDA S.A ? zawiadomienie dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie ...

DUDA - Polski Koncern Mięsny DUDA S.A ? zawiadomienie dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów (36/2014)

Share
d2hq5ol

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 36 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-11 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | DUDA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Polski Koncern Mięsny DUDA S.A ? zawiadomienie dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent) informuje o otrzymaniu w dniu 11 grudnia 2014 r., od ING Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA z siedzibą w Warszawie (dalej: Zawiadamiający) zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U.2013.1382), zgodnie z którym w wyniku zbycia akcji Emitenta w transakcjach na GPW w Warszawie, dokonanego w odpowiedzi na wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Emitenta, ING Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej: Fundusz) zmniejszył udział w ogólnej liczbie głosów w Walnym Zgromadzeniu Emitenta poniżej 5%. Transakcja została rozliczona w dniu 5 grudnia 2014 r. Przed zbyciem akcji Fundusz posiadał 1.482.053 akcje Emitenta, stanowiące 5,33% jego kapitału zakładowego i był uprawniony do 1.482.053 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta, co stanowiło 5,33% ogólnej
liczby głosów. W dniu 11 grudnia 2014 r. na rachunku papierów wartościowych Funduszu znajduje się 664.657 akcji Emitenta, co stanowi 2,39% jego kapitału zakładowego. Akcje te uprawniają do 664.657 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta, co stanowi 2,39% ogólnej liczby głosów. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2hq5ol

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DUDA | | Spożywczy (spo) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-699 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Kłobucka | | 25 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 022 319 94 00 | | 022 319 94 01 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | duda@pkmduda.pl | | www.pkmduda.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 699-17-81-489 | | 411141076 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-11 Rafał Oleszak wiceprezes zarządu
2014-12-11 Michał Linke prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2hq5ol

Podziel się opinią

Share
d2hq5ol
d2hq5ol