Trwa ładowanie...
d4bxif7
d4bxif7

Działalność Getin Holding w Rumunii uzyskała rentowność w 2016 r. 

Warszawa, 24.03.2017 (ISBnews) - Getin Holding zanotował poprawę sytuacji swoich spółek na wschodzie - W Rosji, Białorusi i na Ukrainie w 2016 roku, zaś w Rumunii spółka przekroczyła próg rentowności. Zmiany dokonane w grupie w ub. roku pozwalają z optymizmem patrzeć w przyszłość, poinformował prezes Piotr Kaczmarek. 
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d4bxif7

"Rok 2017 będzie niewątpliwie rokiem pełnym wyzwań, jednak zmiany, których dokonaliśmy wewnątrz Grupy pozwalają z optymizmem patrzeć w przyszłość" - napisał Kaczmarek w liście do akcjonariuszy.

Getin Holding podał w prezentacji, że determinantą poprawy wyniku w 2016 roku w ujęciu r/r była istotne polepszenie rentowności z podstawowej działalności na wszystkich rynkach.

"Wynik z odsetek wzrósł o 44,8% - głównie za sprawą budowania portfela opartego na produktach wysokomarżowych w Grupie Idea Bank PL oraz systematycznego zmniejszania kosztu finansowania. Przychody operacyjne netto bez one-off (GetBack =249,2 mln zł i Debito = -4,5 mln zł) osiągnęły poziom 1326,1 mln zł, co oznacza wzrost r/r o 13,9%. Wynik netto z działalności kontynuowanej przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej, bez transakcji one-off, wyniósł w 2016 roku 102,9 mln zł vs. 64,5 mln zł za 2015 rok. Koszty spadły o 3,1% r/r. Ryzyko pod kontrolą - COR = 1,8%" - czytamy w prezentacji.

d4bxif7

Grupa Idea Bank Polska wypracowała rekordowy zysk netto na poziomie 441 mln zł (wzrost o 49,3% r/r). W wyniku uwzględniono 244,7 mln zł (brutto) ze sprzedaży spółek GetBack i Debito. Łączna wartość sprzedaży zrealizowanej przez Grupę Idea Bank osiągnęła poziom blisko 2,2 mld zł.

Do poprawy wyników z działalności biznesowej i rentowności za ub. rok kontrybuowały także spółki zagraniczne.

"Ostatni rok cechował się względną stabilizacją w Rosji i na Białorusi oraz istotną poprawą warunków makroekonomicznych na Ukrainie, co przyczyniło się do wzrostu rentowności prowadzonego w tych krajach biznesu. Widoczne są również pozytywne efekty działań optymalizacyjnych, które umożliwiły nam dostosowanie modelu biznesowego do obecnej sytuacji polityczno-ekonomicznej w tej części naszego kontynentu" - powiedział Kaczmarek, cytowany w komunikacie.

Spółka Carcade Rosja w ub. roku przeprowadziła intensywną restrukturyzację kosztową: koszty działania w RUIB spadły o 22,4% w porównaniu do 2015 roku (IV kw. 2016 vs. IV kw. 2015 spadek o 37,3% w RUB). Optymalizacja sieci sprzedaży i koncentracja na 32 miastach spowodowały likwidację 24 oddziałów (obecnie sieć liczy 47 oddziałów), zaś zatrudnienie spadło do 548 osób na koniec grudnia wobec 815 w styczniu ub. roku. Zysk netto za 2016 r. wyniósł 4 mln zł, co oznacza wzrost o 148% w skali roku. Wynik odsetkowy w RUB wzrósł w IV kw. o 22,6% w skali kwartału, zaś wynik prowizyjny wzrósł o 10,3% kw/kw. W ostatnim kwartale ub. roku Carcade otrzymało 3 nowe linie kredytowe na łączną kwotę 1 100 mln RUB.

d4bxif7

"W Rosji przeprowadziliśmy udaną restrukturyzację kosztową naszego biznesu leasingowego. Wymagało to od nas podejmowania trudnych decyzji dotyczących ograniczenia sieci sprzedaży, a w konsekwencji także zatrudnienia, jednak efekty w postaci blisko 25% niższych kosztów działalności i powrót na rynek z nową ofertą, przełożyły się na wzrost efektywności i poprawę wyniku. Niepokojem napawa jedynie kondycja rosyjskiej gospodarki, co niewątpliwie przekłada się także na naszą działalność, jednak pozytywną jest poprawa nastrojów naszych klientów" - napisał prezes.

Wzrost zysku netto zanotował także Idea Bank Białoruś. Zysk sięgnął 10,7 mln BYN, co oznacza wzrost o 4,4% r/r. Koncentracja na produktach o wyższej marżowości wpłynęła na wzrost wyniku odsetkowego w BYN o 7,7% w skali roku, zaś wynik prowizyjny wzrósł x3,4 licząc rok do roku. Bank podał w prezentacji, że wszystkie wskaźniki jakości portfela wykazują stabilną poprawę.

"Strategia na rynku białoruskim, sprawdza się, czego dowodem są kolejne dobre wyniki z naszej działalności bankowej. Gospodarka białoruska nadal pogrążona jest w kryzysie, co jest następstwem mocnego uzależnienia od obłożonej sankcjami Rosji. Względna stabilizacja sytuacji w gospodarce rosyjskiej, z perspektywą otwarcia kraju na zachodnich inwestorów może być dobrym prognostykiem na przyszłość" - napisał Kaczmarek w liście do akcjonariuszy.

Idea Bank Ukraina przekroczył w ub. roku próg rentowności. Zysk netto wyniósł 10,2 mln zł wobec 18,5 mln zł straty rok wcześniej. Sprzedaż kredytowa 2016 r. wyniosła 1 749,1 mln UAH, co oznacza wzrost o 65,3% r/r. Wskaźnik koszty do dochodów (C/I) spadł do 50,5% wobec 75,2% za 2015 r.

d4bxif7

"Nasza obecna strategia zakłada kontynuację prac nad przygotowaniem banku na coraz większe zainteresowanie jego ofertą, które rośnie wraz z poprawą sytuacji gospodarczej kraju. Wstępne szacunki wskazują, że w 2016 roku gospodarka ukraińska urosła o niemal 2%. Mamy nadzieję, że przełoży się to na dalszy dynamiczny rozwój naszej działalności w tym kraju" - napisał także Kaczmarek.

Prezes poinformował, że w Rumunii grupa Idea Banku osiągnęła w ub. roku rentowność inwestycji i przystępuje do nowego etapu, wdrażając innowacyjne rozwiązania zarówno w bankowości jak i leasingu.

"Niewątpliwie będzie się to wiązało z dodatkowymi potrzebami kapitałowymi, jednak dynamika wzrostu rumuńskiej gospodarki, jak i naszego biznesu w tym kraju wyraźnie pokazuje, że jest to słuszny kierunek. Najważniejszym wyzwaniem pozostaje dla nas rosnąca baza stałych klientów" - podkreślił prezes.

Zysk netto wyniósł w 2016 roku 15,2 mln zł w porównaniu do straty na poziomie 37,2 mln zł rok wcześniej. Wzrost akcji kredytowej banku sięgnął 109% do 470,7 mln zł, zaś w spółce leasingowej wyniósł 11,9% r/r do 485,3 mln zł na koniec roku. Marża odsetkowa netto wzrosła do 2,9% w porównaniu z 2,6% w 2015 r.

d4bxif7

Getin Holding odnotował 239,77 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 64,62 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk netto ogółem z działalności kontynuowanej w 2016 r. wyniósł 425,43 mln zł wobec 149,09 mln zł rok wcześniej, zaś z działalności zaniechanej - odpowiednio: 34,64 mln zł wobec 107,04 mln zł.

Getin Holding jest holdingiem finansowym działającym na rynkach Europy Wschodniej. Akcje Getin Holding są notowane na GPW od 2001 roku.

(ISBnews)

d4bxif7

Podziel się opinią

Share
d4bxif7
d4bxif7