Trwa ładowanie...
d10oi6i
espi

E-ENERGO S.A. - Temat: zbycie pakietu akcji (29/2011)

E-ENERGO S.A. - Temat: zbycie pakietu akcji (29/2011)

Share
d10oi6i

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 29 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | E-ENERGO S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Temat: zbycie pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd E-ENERGO S.A. informuje o otrzymaniu zawiadomienia od akcjonariusza Emitenta. W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ustawy o ofercie publicznej, akcjonariusz Spółki Pan Paweł Ratyński, poinformował, że w dniu 29 listopada 2011 roku dokonał nabycia 6.275.552 akcji Emitenta, o wartości nominalnej 2 gr każda, o łącznej wartości nominalnej 125.511,04 zł. Przed dokonaniem powyższych transakcji akcjonariusz posiadał łącznie 15.772.600 Emitenta, reprezentujących 9,56 proc. kapitału zakładowego Emitenta, uprawniających do 15.772.600, to jest 9,56 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Po dokonaniu powyższych transakcji akcjonariusz posiada akcje Emitenta w liczbie 22.048.152, co stanowi łącznie 13,36 proc. kapitału zakładowego Emitenta, uprawniających do 22.048.152, to jest 13,36 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. |
| | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d10oi6i

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-16 Tomasz Zuzaniuk Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d10oi6i

Podziel się opinią

Share
d10oi6i
d10oi6i