Trwa ładowanie...
d2x1o91
espi

E-KIOSK S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA (19/2011)

E-KIOSK S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA (19/2011)

Share
d2x1o91
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2011
Data sporządzenia: 2011-12-20
Skrócona nazwa emitenta
E-KIOSK S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd spółki e-Kiosk S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przekazuje do wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu e-Kiosk S.A., które odbyło się w dniu 19 grudnia 2011 r., w siedzibie Kancelarii Notarialnej s.c. Sylwia Marszałkowska, Małgorzata Tusznicka-Kinstler, przy ul. Bujwida 22/2 we Wrocławiu. Ogólna liczba głosów na przedmiotowym NWZA wyniosła: 10.331.500 Akcjonariusz : Presspublica Sp. z o.o. Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji ? 9.496.250 Udział w liczbie głosów na NWZA ? 91,92% Udział w ogólnej liczbie głosów ? 52,49%

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2x1o91

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2x1o91

Podziel się opinią

Share
d2x1o91
d2x1o91