Trwa ładowanie...
d40rmrh
d40rmrh
espi

EASYCALL.PL S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (1/...

EASYCALL.PL S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (1/2014)
Share
d40rmrh

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-02-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | EASYCALL.PL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach os?b maj?cych dost?p do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd easyCALL.pl S.A. informuje, iż w dniu 3 lutego 2014 roku otrzymał zawiadomienie od jednego z członków Zarządu Emitenta, sporządzone na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Z otrzymanego zawiadomienia wynika, że zawiadamiający od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 rok dokonał kilku transakcji na akcjach Emitenta, których wartość nie przekroczyła łącznie 5.000 euro, tj.: - w dniu 16.01.2013 r. łącznie nabył 1.827 akcji Emitenta za średnią cenę 1,17 zł za jedną akcję, - w dniu 13.02.2013r. nabył 1000 akcji Emitenta za cenę 1,10 zł za jedną akcję, - w dniu 15.02.2013r. łącznie nabył 101 akcji Emitenta za średnią cenę 1,09 zł za jedną akcję, - w dniu 14.08.2013r. zbył 1.101 akcje Emitenta za cenę 9,00 zł za jedną akcję. Jednocześnie w zawiadomieniu wskazano, że przed ww. transakcjami członek Zarządu Emitenta posiadał 668.323 akcji easyCALL.pl S.A., stanowiących 55,17 % kapitału zakładowego, dających prawo do 668.323 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Po
dokonaniu ww. transakcji członek Zarządu Emitenta posiadał 670.150 akcji, stanowiących 55,32 % kapitału zakładowego, dających prawo do 670.150 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Zawiadamiający nie wyraził zgody na publikowanie jego danych osobowych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

EASYCALL.PL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
EASYCALL.PL S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-310 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Poniecka 2 lok. 16
(ulica) (numer)
+48 22 883 57 00 +48 22 659 41 71
(telefon) (fax)
www.easycall.pl
(e-mail) (www)
7010049750 140738830
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-04 Michał Jakubowski Prezes Zarządu Michał Jakubowski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d40rmrh

Podziel się opinią

Share
d40rmrh
d40rmrh