Trwa ładowanie...
d9kfq54

EBC SOLICITORS - Zbycie udziałów Innowacje Polskie sp. z o.o. (15/2015) - EBI

EBC SOLICITORS - Zbycie udziałów Innowacje Polskie sp. z o.o. (15/2015)

Share
d9kfq54

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 15 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-27 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zbycie udziałów Innowacje Polskie sp. z o.o. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie (?Emitent?) informuje, że w dniu 26 marca 2015 roku spółka zależna Emitenta, to jest EBC SeedFund Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr), zawarła umowę zbycia 100 (stu) udziałów Innowacje Polskie sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w zamian za cenę w wysokości 650.000 zł (sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych), płatną w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. Zarząd Emitenta wyjaśnia, że zbycie nastąpiło po uprzednim wniesieniu udziałów Innowacje Polskie sp. z o.o. przez Emitenta do EBC SeedFund Limited w zamian za nowe udziały EBC SeedFund Limited. Emitent informuje, że posiadał i posiada udziały reprezentujące 100 proc. kapitału zakładowego i 100 proc. głosów na zgromadzeniu wspólników EBC SeedFund Limited. Zarząd Emitent informuje, że po zbyciu przez EBC SeedFund Limited 100 (stu) udziałów Innowacje Polskie sp. z o.o. Emitent i spółki wchodzące w skład jego Grupy Kapitałowej nie posiadają udziałów Innowacje Polskie sp. z o.o. Zarząd Emitenta szacuje, że wyżej
opisana transakcja, uwzględniając poniesione koszty transakcyjne, pozwoli na osiągnięcie przez Emitenta dodatkowego zysku przed opodatkowaniem w kwocie przekraczającej 600.000 zł (sześćset tysięcy złotych). Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d9kfq54

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Adam Osiński Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d9kfq54

Podziel się opinią

Share
d9kfq54
d9kfq54