Trwa ładowanie...
d27ic6z
espi

ECERAMICS - Informacja o wynikach częściowych badań ceramicznych osłon elektroizolacyjnych wytwor ... - EBI

ECERAMICS - Informacja o wynikach częściowych badań ceramicznych osłon elektroizolacyjnych wytworzonych przez Industry Technologies S.A. (32/2014)
Share
d27ic6z

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 32 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-10-23 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o wynikach częściowych badań ceramicznych osłon elektroizolacyjnych wytworzonych przez Industry Technologies S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Electroceramics spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (?Emitent?, ?Spółka?) w nawiązaniu do Strategii Spółki na lata 2014 ? 2017, opublikowanej w raporcie bieżącym nr 20/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. informuję, iż w dniu 22 października 2014 r. Industry Technologies S.A. z siedzibą w Lubsku, spółka zależna od Emitenta otrzymała informację o wynikach pierwszego etapu badań próbnej partii produktów własnych, tj. ceramicznych osłon elektroizolacyjnych. Badaniu podlegały następujące parametry produktu: gęstość objętościowa i porowatość objętościowa, rezystywność, odporność na zmiany temperatury oraz wytrzymałość elektryczna. Badania prowadzone były w Instytucie Elektrotechniki, Oddział Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego we Wrocławiu. Uzyskane wyniki badań są typowe dla porcelany C 130, z której wytwarzane są ceramiczne osłony elektroizolacyjne i są zgodne z oczekiwaniami Spółki. Kolejna seria badań obejmie próbę ciśnieniową oraz odporność na zgniatanie. Ceramiczne osłony
elektroizolacyjne, które będą wytwarzane w nowym zakładzie produkcyjnym Industry Technologies S.A. będą stosowane głównie jako osłony bezpieczników średnio i wysokonapięciowych, które są z kolei montowane w celu ochrony w najważniejszych urządzeniach infrastruktury elektroenergetycznej, m.in. takich jak: stacje transformatorowe, rozdzielnie, oraz w liniach średniego i wysokiego napięcia. Osłony będą wytwarzane w najnowocześniejszej technologii izostatycznej, z wysokoglinowej masy porcelanowej C 130, charakteryzującej się najwyższymi parametrami wytrzymałościowymi. Wysoka niezawodność eksploatacyjna, wyrażająca się uzyskaniem wymaganych parametrów, głównie w zakresie wytrzymałości elektrycznej i mechanicznej jest w ocenie Emitenta zapewniona poprzez zastosowanie wysokiej jakości surowca (masa porcelanowa C 130) oraz najnowocześniejszej technologii wytwarzania metodą prasowania izostatycznego. Industry Technologies jako jedyna firma w Polsce i na rynku globalnym posiada opatentowaną technologię izostatycznego
formowania ceramicznych elementów elektroizolacyjnych. Dzięki zaawansowanej technologii izostatycznej grupa kapitałowa Emitenta będzie oferowała produkty nowej generacji, o nieosiągalnych dotąd na rynku paramentach jakościowych i użytkowych. Emitent przekazuję niniejszą informację ze względu na fakt, iż wprowadzenie do sprzedaży ceramicznych osłon elektroizolacyjnych wytwarzanych w innowacyjnej technologii izostatycznego prasowania może mieć istotny wpływ na przychody grupy kapitałowej Spółki w najbliższych kilku latach. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Maciej Marchwicki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d27ic6z

Podziel się opinią

Share
d27ic6z
d27ic6z