Trwa ładowanie...
dxviypg
dxviypg
Dom Maklerski BOŚ
Waluty

Echa spadku kursu eurodolara na rynku polskiego złotego

Środa była dniem, podczas którego kalendarz danych makro w Polsce był w zasadzie pusty, a wartość polskiej waluty w dużej mierze zależała od tego, co działo się na szerokim rynku walut. Poruszanie się notowań złotego względem amerykańskiego dolara i euro było uwarunkowane przede wszystkim sytuacją na wykresie EUR/USD.
Share
dxviypg

Wczoraj, po słabych danych ze strefy euro i dobrych danych ze Stanów Zjednoczonych, kurs eurodolara dynamicznie spadł. To zaś wpłynęło pozytywnie na kurs USD/PLN i negatywnie na kurs EUR/PLN.

Wartość dolara względem złotego wczoraj po raz kolejny testowała okolice 3,20 jako techniczny opór. Jest to ważna bariera dla kupujących, testowana w ostatnich dniach już dwukrotnie, a niepokonana od drugiej połowy listopada ub.r. Jeśli bariera ta zostałaby przekroczona, to kolejne istotne poziomy oporu znajdują się w okolicach 3,2350 oraz 3,30-3,31.

Jednak wczoraj stronie popytowej znów nie udało się pokonać tego oporu, a dzisiaj kurs USD/PLN delikatnie kieruje się na południe. Kolejny test oporu na poziomie 3,20 prawdopodobnie nastąpiłby, gdyby dzisiaj dolar kontynuował umocnienie względem euro. Jednak dopóki kurs EUR/USD pozostaje stabilny, notowania USD/PLN mogą delikatnie odreagowywać.

dxviypg

Tymczasem słabe dane dotyczące produkcji przemysłowej w strefie euro odbiły się także na wykresie EUR/PLN. Wczoraj notowania tej pary walutowej naruszyły wprawdzie okolice 4,14 jako opór, jednak później powróciły poniżej tej bariery i dzisiaj dalej kierują się w dół. Dzisiaj ruch ten może być kontynuowany, zwłaszcza że nastroje w strefie euro są nie najlepsze. Dzisiaj pojawiły się kolejne słabe dane dotyczące sprzedaży detalicznej w Hiszpanii, a na rynku pojawiają się wątpliwości, czy rozpoczynający się dzisiaj szczyt Unii Europejskiej przyniesie jakieś istotne rozstrzygnięcia.

Dzisiaj w kalendarzu makro dla Polski pojawią się dane dotyczące inflacji, jednak rynek już w zasadzie zdyskontował fakt obniżki poziomu inflacji. Mediana prognoz wynosi 1,5% rdr. Polską walutę wspierają oczekiwania przyspieszenia wzrostu gospodarczego po ostatniej znaczącej obniżce stóp procentowych (ostatnio na możliwość takiego scenariusza wskazywali w swoich wypowiedziach Marek Belka i Anna Zielińska-Głębocka). Niemniej jednak, niektóre instytucje są ostrożne z formułowaniem optymistycznych prognoz – bank Morgan Stanley zdecydował się wręcz na obniżkę szacunków tegorocznej dynamiki PKB w Polsce z poprzednich 1,5% do 1,3%.

Dorota Sierakowska
analityk

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

dxviypg

| Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został
sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty. |
| --- |

dxviypg

Podziel się opinią

Share
dxviypg
dxviypg