Trwa ładowanie...
d4jfega

ECHO - Emisja i wykup obligacji przez podmioty zależne w ramach Grupy Kapitałowej Emitenta (1/2015)

ECHO - Emisja i wykup obligacji przez podmioty zależne w ramach Grupy Kapitałowej Emitenta (1/2015)

Share
d4jfega

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-14 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ECHO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Emisja i wykup obligacji przez podmioty zależne w ramach Grupy Kapitałowej Emitenta | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Echo Investment S.A. (?Emitent?) informuje, iż w dniu 14 stycznia 2015 r., podmiot zależny Emitenta, spółka Projekt Echo - 105 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, dokonała emisji 6,5 letnich obligacji o łącznej wartości nominalnej 90 mln PLN. Oprocentowanie obligacji ustalone zostało w oparciu o zmienną stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę. Odsetki wypłacone będą w okresach półrocznych. Wykup obligacji nastąpi po wartości nominalnej obligacji. Wyemitowane obligacje są niezabezpieczone w rozumieniu przepisów Ustawy o Obligacjach. Wszystkie obligacje wyemitowane przez ww. podmiot zależny Emitenta zostały objęte przez fundusz ?Forum 60 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty?, z siedzibą w Krakowie, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFi 1048. Emitent jest bezpośrednio i pośrednio właścicielem wszystkich certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez ww. fundusz. Wyemitowane obligacje stanowią
12% kapitałów własnych Echo Investment S.A., wg stanu na dzień 30 września 2014 roku. Dodatkowo, Zarząd spółki Echo Investment S.A. informuje, iż w dniu 13 stycznia 2015 r., podmiot zależny Emitenta, spółka ?Echo ? SPV 7? Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, na mocy podpisanego porozumienia z funduszem ?Forum 60 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty?, z siedzibą w Krakowie, wpisanym do rejestru funduszy inwestycyjnych przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFi 1048, reprezentowanym przez FORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Krakowie, dokonała wcześniejszego wykupu obligacji, celem ich umorzenia, o łącznej wartości nominalnej 175 mln PLN. Powyższe zdarzenia mają neutralny wpływ na sytuację ekonomiczną Grupy Kapitałowej Emitenta i są związane z procesem zarządzania środkami pieniężnymi Grupy Kapitałowej Echo Investment, gdzie ww. fundusz pełni w strukturze Grupy Kapitałowej Emitenta rolę podmiotu finansującego projekty inwestycyjne
realizowane przez poszczególne spółki celowe Grupy Kapitałowej Echo Investment. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4jfega

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ECHO INVESTMENT SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ECHO | | WIG - Deweloperzy | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 25-323 | | Kielce | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Al. Solidarności | | 36 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (0-41) 33 33 333 | | (0-41) 33 32 333 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | office@echo.com.pl | | www.echo.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 657-023-09-12 | | 290463755 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-14 Piotr Gromniak Prezes Zarządu
2015-01-14 Artur Langner Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4jfega

Podziel się opinią

Share
d4jfega
d4jfega