Trwa ładowanie...
d1qahna
d1qahna
espi

ECHO - Zmiana terminów publikacji raportów okresowych (4/2015)

ECHO - Zmiana terminów publikacji raportów okresowych (4/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d1qahna
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2015
Data sporządzenia: 2015-02-17
Skrócona nazwa emitenta
ECHO
Temat
Zmiana terminów publikacji raportów okresowych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Echo Investment S.A. informuje, iż: - skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2014 r., którego termin przekazania do publicznej wiadomości został wyznaczony w raporcie bieżącym nr 3/2015 na dzień 2 marca 2015 r., zostanie opublikowany w dniu 24 lutego 2015 r.; - jednostkowy raport roczny za 2014 r. oraz skonsolidowany raport roczny za 2014 r., których termin przekazania do publicznej wiadomości został wyznaczony w raporcie bieżącym nr 3/2015 na dzień 22 kwietnia 2015 r., zostaną opublikowane w dniu 30 kwietnia 2015 roku. Podstawa prawna: §103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ECHO INVESTMENT SA
(pełna nazwa emitenta)
ECHO WIG - Deweloperzy
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
25-323 Kielce
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Solidarności 36
(ulica) (numer)
(0-41) 33 33 333 (0-41) 33 32 333
(telefon) (fax)
office@echo.com.pl www.echo.com.pl
(e-mail) (www)
657-023-09-12 290463755
(NIP) (REGON)
d1qahna

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-17 Piotr Gromniak Prezes Zarządu
2015-02-17 Artur Langner Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1qahna

Podziel się opinią

Share
d1qahna
d1qahna