Trwa ładowanie...
du5wc2r
du5wc2r
espi

EDISON S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwycza ...

EDISON S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EDISON S.A. w dniu 3 grudnia 2014 roku (8/2014)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
du5wc2r
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2014
Data sporządzenia: 2014-12-10
Skrócona nazwa emitenta
EDISON S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EDISON S.A. w dniu 3 grudnia 2014 roku
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Edison S.A. informuje, że w dniu 3 grudnia 2014 roku odbyło się WZA Spółki, na którym poniżej wymienieni akcjonariusze posiadali co najmniej 5% głosów: PTI S.A. - 877.000 głosów ważnych z 1.451.567 akcji stanowiących 877.000 kapitału zakładowego.
Załączniki
Plik Opis
WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJACYCH CO NAJMNIEJ 5.pdf Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EDISON S.A. w dniu 3 grudnia 2014 roku

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

EDISON SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
EDISON S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-233 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
28 Lipca 1943 r. 17A
(ulica) (numer)
+12 425 09 70 +12 425 09 60
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
676-15-98-008 351139980
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

du5wc2r

Podziel się opinią

Share
du5wc2r
du5wc2r