Trwa ładowanie...
d239l6f
d239l6f
espi

EFEKT - korekta wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym ...

EFEKT - korekta wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (24/2014)
Share
d239l6f

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 24 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-20 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | EFEKT | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | korekta wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Korporacja Gospodarcza ?efekt? S.A. z siedzibą w Krakowie koryguje informację o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 18 listopada 2014 roku, przekazaną raportem bieżącym nr 23/2014. Korekta wynika z nieujęcia w podanym wykazie Spółdzielni Rolniczo-Handlowej ?ROLA? w Skawinie. Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, po korekcie przedstawia się następująco: 1. ?INWEST? Spółka z o.o. w Krakowie 468.028 głosów stanowiących 32,04% głosów na tym zgromadzeniu oraz 20,73% ogólnej liczby głosów 2. Bogumił Adamek 168.500 głosów stanowiących 11,53% głosów na tym zgromadzeniu oraz 7,46% ogólnej liczby głosów 3. Rejonowa Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu w Krzeszowicach 126.670 głosów stanowiących 8,67% głosów na tym zgromadzeniu oraz 5,61% ogólnej liczby głosów 4. Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa ?ROLA? w Skawinie 87.750 głosów stanowiących 6,00% głosów na tym zgromadzeniu oraz 3,88%
ogólnej liczby głosów Akcjonariuszom uczestniczącym w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przysługiwało 1.460.566 głosy. Ogólna liczba głosów wynosi 2.257.650. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA
(pełna nazwa emitenta)
EFEKT Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-323 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Opolska 12
(ulica) (numer)
012 420 33 30 012 420 33 44
(telefon) (fax)
korporacja@efektsa.pl www.efektsa.pl
(e-mail) (www)
6760077402 001413856
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-20 Olga Lipińska-Długosz Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d239l6f

Podziel się opinią

Share
d239l6f
d239l6f